Förvärvar med stark tro på framtiden

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Läge Ytterstadsläge Gärdet/Frihamnen och Hammarby Sjöstad
Uthyrbar area totalt ca 96.000, varav 7.500 kvm under uppförande
Uthyrbar area kontor ca 65.000 kvm
Större hyresgäster ett flertal, varav BIZ Apartment är störst.
Initial ekonomisk vakans 7,5 %
Genomsnitt kontraktslängd ca 4,4 år

TRANSAKTION
Köptidpunkt Oktober 2015
Köpare Kungsleden
Säljare Djurgårdsstadens Fastigheter
Köpeskilling ca 3.000 mkr
Bedömd initial direktavkastning 4,5–4,75%
Kr/kvm (uthyrbar area) ca 30.000

Visa faktaruta

I oktober avyttrade Djurgårdsstadens Fastigheter AB fem fastigheter till Kungsleden som därmed skapar ett femte Stockholmskluster: Gärdet/Frihamnen. Affären genomfördes på nivån 30.000 kr/ kvm vilket ligger i samma härad som ett antal genomförda affärer av kommersiella fastigheter i ytterstadslägen under 2015. Initial direktavkastning bedöms till 4,5–4,75 procent. Det finns en betydande hyrespotential och utvecklingsmöjligheter i form av tillkommande byggrätter och bostadskonvertering i den sammanhållna portföljen.

Säljaren har varit en aktiv ägare i Värtahamnen. För Tegeludden 13, ett äldre kontorshus som köptes från Alecta 2011, finns långtgående planer för bostadskonvertering. Hotell- och lagerfastigheten Stettin 5 förvärvades 2009 och i september i år hyrde man ut 4.000 kvm till Axfood Snabbgross. kontorsfastigheten Stettin 6 förvärvades från AMF 2011. Tomträtten Rotterdam 1 förvärvades 2014 från Vasakronan. Den femte fastigheten, Godsvagnen 9, avser en fullt uthyrd hotellfastighet i Hammarby Sjöstad och tillträds när nybyggnationen är färdigställd år 2017.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. År 2030 planeras 12.000 nya bostäder, 35.000 nya arbetsplatser och en modern hamn utan container- och oljehantering vara färdigställda.

Norra länken, som togs i drift 2014, har ökat tillgängligheten till området och Trafikverket har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en östlig förbindelse mellan norra och Södra länken. en mängd beslut återstår innan projektet kan starta men om det genomförs kommer det att innebära två trafikplatser i norra Djurgårdsstaden. Planerna för Spårväg City innebär att mer än 60.000 resenärer per dag beräknas passera Frihamns- och Värtahamnsområdet år 2030.

SEB:s beslut 2013 att inte uppföra sitt nya stora kontor i Värtahamnen innebar ett bakslag för ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Det goda läget innanför tullarna, de förbättrade kommunikationerna och kommande stadsutveckling kommer ändå på sikt att göra området än mer attraktivt för både bostäder och lokaler.

Genom sitt största förvärv i Stockholm och satsningen på ett nytt kluster i Gärdet/Frihamnen finns nu stora möjligheter att Kungsleden aktivt bidrar till Norra Djurgårdsstadens utveckling.

TEXT Annika Engströmer

 

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan