Förvärvar med stark tro på framtiden

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Läge Ytterstadsläge Gärdet/Frihamnen och Hammarby Sjöstad
Uthyrbar area totalt ca 96.000, varav 7.500 kvm under uppförande
Uthyrbar area kontor ca 65.000 kvm
Större hyresgäster ett flertal, varav BIZ Apartment är störst.
Initial ekonomisk vakans 7,5 %
Genomsnitt kontraktslängd ca 4,4 år

TRANSAKTION
Köptidpunkt Oktober 2015
Köpare Kungsleden
Säljare Djurgårdsstadens Fastigheter
Köpeskilling ca 3.000 mkr
Bedömd initial direktavkastning 4,5–4,75%
Kr/kvm (uthyrbar area) ca 30.000

Visa faktaruta

I oktober avyttrade Djurgårdsstadens Fastigheter AB fem fastigheter till Kungsleden som därmed skapar ett femte Stockholmskluster: Gärdet/Frihamnen. Affären genomfördes på nivån 30.000 kr/ kvm vilket ligger i samma härad som ett antal genomförda affärer av kommersiella fastigheter i ytterstadslägen under 2015. Initial direktavkastning bedöms till 4,5–4,75 procent. Det finns en betydande hyrespotential och utvecklingsmöjligheter i form av tillkommande byggrätter och bostadskonvertering i den sammanhållna portföljen.

Säljaren har varit en aktiv ägare i Värtahamnen. För Tegeludden 13, ett äldre kontorshus som köptes från Alecta 2011, finns långtgående planer för bostadskonvertering. Hotell- och lagerfastigheten Stettin 5 förvärvades 2009 och i september i år hyrde man ut 4.000 kvm till Axfood Snabbgross. kontorsfastigheten Stettin 6 förvärvades från AMF 2011. Tomträtten Rotterdam 1 förvärvades 2014 från Vasakronan. Den femte fastigheten, Godsvagnen 9, avser en fullt uthyrd hotellfastighet i Hammarby Sjöstad och tillträds när nybyggnationen är färdigställd år 2017.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. År 2030 planeras 12.000 nya bostäder, 35.000 nya arbetsplatser och en modern hamn utan container- och oljehantering vara färdigställda.

Norra länken, som togs i drift 2014, har ökat tillgängligheten till området och Trafikverket har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en östlig förbindelse mellan norra och Södra länken. en mängd beslut återstår innan projektet kan starta men om det genomförs kommer det att innebära två trafikplatser i norra Djurgårdsstaden. Planerna för Spårväg City innebär att mer än 60.000 resenärer per dag beräknas passera Frihamns- och Värtahamnsområdet år 2030.

SEB:s beslut 2013 att inte uppföra sitt nya stora kontor i Värtahamnen innebar ett bakslag för ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Det goda läget innanför tullarna, de förbättrade kommunikationerna och kommande stadsutveckling kommer ändå på sikt att göra området än mer attraktivt för både bostäder och lokaler.

Genom sitt största förvärv i Stockholm och satsningen på ett nytt kluster i Gärdet/Frihamnen finns nu stora möjligheter att Kungsleden aktivt bidrar till Norra Djurgårdsstadens utveckling.

TEXT Annika Engströmer

 

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan