Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Nya Vattentornet 2 och 4, Lund

Adress
Mobilvägen 10 & 4

Läge
Ideon Science Park

Byggår
1996

Underhållsbehov
Normalt

Uthyrbar area
49.000 kvm

Uthyrningsgrad
80%

Hyresgäst
Bl.a. Sony Mobile, Schneider Electric, Sigma Connectivity

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Februari 2019

Köpare
Wihlborgs

Säljare
Vasakronan

Köpeskilling
1.260 mkr

Direktavkastning
Ca 6%

Kr/kvm
25.700

Visa faktaruta

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö. Under förra året skedde ett antal stora affärer i regionen, bland annat Wihlborgs köp av kontorsfastigheten Nya Vattentornet 3 på Ideon Science Park i nordvästra Lund för 570 miljoner kronor.

2019 ser också ut att bli ett starkt år på transaktionsmarknaden i Skåne. Året rivstartade i februari när Wihlborgs bestämde sig för att komplettera sitt fastighetsbestånd på Ideon. Bolaget förvärvade då de stora kontorsfastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 i Lund för 1 260 miljoner kronor från Vasakronan. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 49 000 kvm med bland annat Sony Mobile, Schneider Electric och Sigma Connectivity som hyresgäster, samt en vakansgrad på drygt 20 procent. Hyresvärdet är 105 miljoner kronor och fullt uthyrt beräknas en direktavkastning på cirka 6 procent, enligt Newsecs bedömning.

Ideonområdet förblir ett strategiskt läge för Wihlborgs att investera i, och bolaget äger nu hela 183 000 kvm lokaler där. Genom köpet äger man även alla tre kontorsfastigheter i det aktuella kvarteret. Transaktionen är även av strategisk karaktär för Vasakronan som i och med försäljningen helt lämnar Lund.

Den relativt höga vakansgraden i de förvärvade byggnaderna förväntas inte utgöra större problem på sikt, då Wihlborgs räknar med att kunna hyra ut de vakanta lokalerna tämligen snabbt. Detta eftersom området har stark utvecklings­potential. Bland annat bidrar Max IV-anläggningen, som hyrs av Lunds universitet, till att attrahera företag och arbetskraft. Max IV kommer även att kompletteras med ESS-anläggningen som planeras att stå klar 2023. Dessutom byggs spårvagnslinjen från centrum till ESS som ska stå klar sommaren 2020. Fastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 ligger nära hållplatsen Höjdpunkten som är fjärde stoppet från centralen.

Hyrespotentialen kan dock anses begränsad då det finns gott om projektmöjligheter. Det finns ett antal större projekt på gång på Ideon, då fler än Wihlborgs har fått upp ögonen för området. Bland annat har Castellum möjlighet att uppföra 60 000 kvm kontor i närheten. Bäst hyresutveckling har annars centrala Lund där utbudet är betydligt mer begränsat.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan