Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Nya Vattentornet 2 och 4, Lund

Adress
Mobilvägen 10 & 4

Läge
Ideon Science Park

Byggår
1996

Underhållsbehov
Normalt

Uthyrbar area
49.000 kvm

Uthyrningsgrad
80%

Hyresgäst
Bl.a. Sony Mobile, Schneider Electric, Sigma Connectivity

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Februari 2019

Köpare
Wihlborgs

Säljare
Vasakronan

Köpeskilling
1.260 mkr

Direktavkastning
Ca 6%

Kr/kvm
25.700

Visa faktaruta

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö. Under förra året skedde ett antal stora affärer i regionen, bland annat Wihlborgs köp av kontorsfastigheten Nya Vattentornet 3 på Ideon Science Park i nordvästra Lund för 570 miljoner kronor.

2019 ser också ut att bli ett starkt år på transaktionsmarknaden i Skåne. Året rivstartade i februari när Wihlborgs bestämde sig för att komplettera sitt fastighetsbestånd på Ideon. Bolaget förvärvade då de stora kontorsfastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 i Lund för 1 260 miljoner kronor från Vasakronan. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 49 000 kvm med bland annat Sony Mobile, Schneider Electric och Sigma Connectivity som hyresgäster, samt en vakansgrad på drygt 20 procent. Hyresvärdet är 105 miljoner kronor och fullt uthyrt beräknas en direktavkastning på cirka 6 procent, enligt Newsecs bedömning.

Ideonområdet förblir ett strategiskt läge för Wihlborgs att investera i, och bolaget äger nu hela 183 000 kvm lokaler där. Genom köpet äger man även alla tre kontorsfastigheter i det aktuella kvarteret. Transaktionen är även av strategisk karaktär för Vasakronan som i och med försäljningen helt lämnar Lund.

Den relativt höga vakansgraden i de förvärvade byggnaderna förväntas inte utgöra större problem på sikt, då Wihlborgs räknar med att kunna hyra ut de vakanta lokalerna tämligen snabbt. Detta eftersom området har stark utvecklings­potential. Bland annat bidrar Max IV-anläggningen, som hyrs av Lunds universitet, till att attrahera företag och arbetskraft. Max IV kommer även att kompletteras med ESS-anläggningen som planeras att stå klar 2023. Dessutom byggs spårvagnslinjen från centrum till ESS som ska stå klar sommaren 2020. Fastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 ligger nära hållplatsen Höjdpunkten som är fjärde stoppet från centralen.

Hyrespotentialen kan dock anses begränsad då det finns gott om projektmöjligheter. Det finns ett antal större projekt på gång på Ideon, då fler än Wihlborgs har fått upp ögonen för området. Bland annat har Castellum möjlighet att uppföra 60 000 kvm kontor i närheten. Bäst hyresutveckling har annars centrala Lund där utbudet är betydligt mer begränsat.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Tillbaka till förstasidan