Affärsanalyser

Fortsatt stort intresse för samhällsfastigheter

5 fastigheter, Västra Götaland

Uthyrningsbar area ca 23.000 kvm
Kontraktslängd 11 år
Uthyrningsgrad 94%
Hyresgäster Fridaskolorna AB, Vänersborgs kommun m fl
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt till normalt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt November 2014
Köpare Hemfosa AB
Säljare Niklasberg AB & AB Kullabäckstorp
Köpeskilling 270 mkr
Initial direktavkastning ca 7%
Kr/kvm 11.750

Visa faktaruta

I November offentliggjordes Hemfosas förvärv av fem samhälls­ fastigheter i Västra Götaland, varav två är belägna i Mölnlycke och tre i Vänersborg.

Det underliggande fastighetsvär­ det i transaktionen har kommunice­ rats till 270 miljoner kronor motsvarande 11 750 kr/kvm.

Säljare till fastigheterna i Möln­ lycke är aB Kullbäckstorp och till fastigheterna i Vänersborg är Niklasberg aB säljare. De båda säljarna tillhör samma koncern, Nik­ lasberg aB, vars fokus är att utveckla fastigheter.

Byggnaderna i Mölnlycke är uppförda i slutet av 1980-­talet och inrymmer främst skollokaler men även en del kontorsytor som i dag till stor del är vakanta. även extra parkeringsplatser på en intilliggande fastighet är med i förvärvet.

Fastigheterna i Vänersborg har be­ byggts under olika tidsskeden under 1900­-talet och lokalerna utgörs även här främst av skola.

Intresset för säkra objekt, såsom samhällsfastigheter med stabila hyresgäster och långa kontrakt, har kraftigt ökat under de senaste åren. Direktavkastningarna inom detta segment ligger numera på historiskt låga nivåer.

Nuvarande uthyrningsgrad ligger i nivån 94 procent och kontraktsläng­ derna löper i snitt på omkring 11 år. Hyresnivåerna bedöms vara mark­ nadsmässiga till något låga, även med hänsyn till de långa kontrakten.

Fridaskolorna AB, som är största hyresgäst i fastigheterna, har varit verksamma i drygt 20 år och hade år 2013 en omsättning på 211 miljoner kronor.

Företaget är personalägt och väljer aktivt att inte göra vinstut­ delningar. Vinsten återinvesteras i stället i verksamheten, vilket är deras långsiktiga strategi.

En faktor som reducerar risken är att vid en eventuell uppsägning av Fridaskolorna finns ett behov av den­ na verksamhet i de båda kommuner­ na, varför kommunen troligtvis skulle fortsätta bedriva skolverksamhet i lokalerna.

Med hänsyn till faktorer som lång återstående kontraktstid, stabila hyresgäster samt läge i kommuner med en positiv befolkningsutveckling bedömer CBRE att en initial direktav­ kastning ligger omkring 7 procent.

Sammantaget bedöms säljaren ha gjort en god affär. Köparen har i sin tur förvärvat ett kassaflöde som är långsiktigt stabilt samt med en viss potential i hyresnivåerna.

TEXT Anna Öhrn

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Yielden tydligt upp i hett segment

Henrik Ek på CBRE granskar en affär med tio moderna industri- och logistikfastigheter.

Affärsanalys

Ica säljer igen och igen – med ESG-potential

Ica tecknar ett långt avtal med sig själv efter försäljning.

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Tillbaka till förstasidan