Fortsatt stort intresse för samhällsfastigheter

5 fastigheter, Västra Götaland

Uthyrningsbar area ca 23.000 kvm
Kontraktslängd 11 år
Uthyrningsgrad 94%
Hyresgäster Fridaskolorna AB, Vänersborgs kommun m fl
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt till normalt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt November 2014
Köpare Hemfosa AB
Säljare Niklasberg AB & AB Kullabäckstorp
Köpeskilling 270 mkr
Initial direktavkastning ca 7%
Kr/kvm 11.750

Visa faktaruta

I November offentliggjordes Hemfosas förvärv av fem samhälls­ fastigheter i Västra Götaland, varav två är belägna i Mölnlycke och tre i Vänersborg.

Det underliggande fastighetsvär­ det i transaktionen har kommunice­ rats till 270 miljoner kronor motsvarande 11 750 kr/kvm.

Säljare till fastigheterna i Möln­ lycke är aB Kullbäckstorp och till fastigheterna i Vänersborg är Niklasberg aB säljare. De båda säljarna tillhör samma koncern, Nik­ lasberg aB, vars fokus är att utveckla fastigheter.

Byggnaderna i Mölnlycke är uppförda i slutet av 1980-­talet och inrymmer främst skollokaler men även en del kontorsytor som i dag till stor del är vakanta. även extra parkeringsplatser på en intilliggande fastighet är med i förvärvet.

Fastigheterna i Vänersborg har be­ byggts under olika tidsskeden under 1900­-talet och lokalerna utgörs även här främst av skola.

Intresset för säkra objekt, såsom samhällsfastigheter med stabila hyresgäster och långa kontrakt, har kraftigt ökat under de senaste åren. Direktavkastningarna inom detta segment ligger numera på historiskt låga nivåer.

Nuvarande uthyrningsgrad ligger i nivån 94 procent och kontraktsläng­ derna löper i snitt på omkring 11 år. Hyresnivåerna bedöms vara mark­ nadsmässiga till något låga, även med hänsyn till de långa kontrakten.

Fridaskolorna AB, som är största hyresgäst i fastigheterna, har varit verksamma i drygt 20 år och hade år 2013 en omsättning på 211 miljoner kronor.

Företaget är personalägt och väljer aktivt att inte göra vinstut­ delningar. Vinsten återinvesteras i stället i verksamheten, vilket är deras långsiktiga strategi.

En faktor som reducerar risken är att vid en eventuell uppsägning av Fridaskolorna finns ett behov av den­ na verksamhet i de båda kommuner­ na, varför kommunen troligtvis skulle fortsätta bedriva skolverksamhet i lokalerna.

Med hänsyn till faktorer som lång återstående kontraktstid, stabila hyresgäster samt läge i kommuner med en positiv befolkningsutveckling bedömer CBRE att en initial direktav­ kastning ligger omkring 7 procent.

Sammantaget bedöms säljaren ha gjort en god affär. Köparen har i sin tur förvärvat ett kassaflöde som är långsiktigt stabilt samt med en viss potential i hyresnivåerna.

TEXT Anna Öhrn

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan