Familjebolag förvärvar i Stockholmsregionen

Fastigheter i Huddinge och Sollentuna

Läge B-
Gatuadress Huddinge stationsväg 5-7, respektive Sollentunavägen 82-84
Byggår 1960 respektive 1981
Befintlig area ca 5.900 kvm respektive ca 3.300 kvm
Bedömd potentiell byggrätt 25.000 kvm
BTA (tingshuset 1)

TRANSAKTION
Köptidpunkt Augusti 2014
Köpare ATM-Gruppen
Säljare Vasakronan
Köpeskilling 113 mkr
Kr/kvm LOA 12.300 kr/kvm
Direktavkastning, initial 4 %
Bedömd direktavkastning 7,5 %

Visa faktaruta

I slutet av augusti meddelades att ATM-gruppen köper de två fastigheterna Tingshuset 1 i Huddinge och Estländaren 10 i Sollentuna från Vasakronan. ATM-gruppen, som ägs av familjen Åhman, äger sedan tidigare fastigheten Fasta Paviljongen 1 på långholmen, med långholmen Folkhögskola, men utökar nu sin närvaro i Stockholmsområdet med två kontorsfastigheter i ytterlägen.

Tingshuset 1 i Huddinge uppfördes 1960 i sju våningar för Polisen, Domsagan och Åklagarämbetet och inrymmer idag alltjämt tre hyresgäster varav Kriminalvården är störst. Fastighetens totala area uppgår till cirka 5.900 kvm varav 95 procent utgörs av kontor. Marknadshyran för kontor bedöms ligga i intervallet 1.400–1.600 kr/kvm. Vad som gör förvärvet mer intressant är att Huddinge kommun under 2013 antog en programhandling där det öppnas för att fastigheten, och dess direkta närområde, kan bebyggas med cirka 25.000 kvm BTA bostäder.

I dagsläget finns inga färdiga byggrätter och byggnation bedöms därför ligga åtminstone ett par år in i framtiden. Läget bedöms dock vara gott för utveckling av nya bostäder och den möjligheten är tveklöst högintressant.

Estländaren 10 är belägen i Helenelund i Sollentuna kommun och förvärvades av Vasakronan 1999 från dåvarande Sifo Group i samband med en samlokalisering. Fastigheten omfattar cirka 3 300 kvm, som näst intill uteslutande utgörs av kontor. Huvuddelen av lokalerna har varit vakanta under en längre tid, och det har tidvis funnits planer på att ändra byggnadens användning.

Vid tillträdet är lejonparten av kontorsytorna alltjämt vakanta vilket innebär en väsentlig utvecklingsmöjlighet för den nya ägaren om än potentiellt svårrealiserad i sin helhet. Marknadshyran bedöms uppgå till knappt 1.000 kr/kvm.

Det underliggande fastighetsvärdet för de två fastigheterna uppgår till 113 miljoner vilket motsvarar ett pris om ungefär 12.300 kr/kvm lOA. Initialt ger det en mycket låg direktavkastning, kring 4 procent. Långsiktigt bedömer Savills dock att det finns goda förutsättningar för köparen att göra en god affär mot bakgrund av den troliga bostadsutvecklingen i Huddinge samt värdepotentialen i Estländaren 10.

Savills bedömer avkastningskravet till cirka 7,5 procent för affären som helhet.

Text Johan Johansson

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan