Drömaffär för långsiktig ägare krönte 2012

Inom vallgraven 8:26, Göteborg

Adress Nordstans köpcentrum, Göteborg
Uthyrbar area totalt ca 20 700 kvm
Underhållsbehov Normalt
Hyresgäster KappAhl, Esprit, Cassels, ÖoB, Andra AP-fonden, Försäkringskassan
Hyresrisk  Mycket låg
Underhållsbehov normalt

TRANSAKTION

Köptidpunkt November 2012
Köpare  Hufvudstaden
Säljare AMF Fastigheter
Köpeskilling 1 265 mkr
Direktavkastning, initial ca 4,75 %
Kr/kvm  ca 60 000

Visa faktaruta

Marknaden i Göteborg fortsätter att uppvisa god likviditet och samtidigt allt mer sudda ut den cementerade stämpeln om en marknad dominerad av lokala aktörer.

I november månad kommunicerades en 1,3–miljardersaffär där Hufvudstaden förvärvade en fastighet från AMF Fastigheter mitt i det kommersiella hjärtat av Göteborg. Affären krönte ett till omsättning bra år för Göteborgs fastighetsmarknad. Den av cBrE bedömda transaktionsvolymen för helåret om drygt 8 miljarder kronor är i paritet med åren 2006–2007.

Inom vallgraven 8:26 bildar tillsammans med sex andra fastigheter nordstans köpcentrum. Årligen besöks köpcentrumet av cirka 37 miljoner personer och med 200 butiker erbjuds ett diversifierat kommersiellt utbud.

Den del av nordstan som representerar den aktuella fastigheten inrymmer totalt 20 700 kvm fördelat på 11 400 kvm kontor, 8 900 kvm butik och 400 kvm lager. Hyresgäster är bland annat KappAhl och Esprit, som båda huserar i nyrenoverade lokaler i toppskick.

För en långsiktig investerare är det en smått fantastisk möjlighet att kunna förvärva en fastighet i nordstan då detta senast skedde före millennieskiftet.

CBRE bedömer att nytecknade butikshyror i entréplan för nordstan kan toppa upp emot 12 000 kr/kvm. Hyresnivån avtar med djupet av lokalen ner till den nivå som källarplan samt våningsplan 1 trappa erbjuder, cirka 5 000 kr/kvm. nämnas kan att hyresnivån i nordstan är den högsta i hela Göteborg och ligger ett par-tre tusenlappar över de mest attraktiva shoppinggatorna. För kontor är marknadshyrorna bedömda till 2 500 kr/kvm. Fastigheten har även del i nordstans samfällighetsförening vilket i sin tur inbringar en stabil och stark årlig intäkt.

Den kommunicerade köpeskillingen om 1 265 mkr bedöms motsvara ett långsiktigt direktavkastningskrav om 4,75 procent. I rubricerad affär har en tårtbit utav ett av nordens mest framgångsrika köpcentrum mitt i den allra mest centrala delen av Göteborg förvärvats. Direktavkastningskravet är därmed ingen ögonbrynshöjare.

Den generellt goda likviditeten på Göteborgs fastighetsmarknad vittnar om att även om aktörer upplever finansieringsproblematik och omvärldsoro i sin vardag ses detta numera snarare som en utmaning än som ett absolut problem.

TEXT CHRISTIAN ÖRTENGREN

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan