Det stora slaget om region(bo)städerna

Kommunala bostäder i Växjö

Typ Bostäder och studentbostäder
Läge Teleborg, Campus, Araby, Norr
Uthyrbar area 130.000 kvm
Hyra årsbasis, inkl tillägg 125 mkr
Uthyrningsgrad 99,5 %
Bedömd hyresnivå 950 kr/kvm
Underhållsbehov normalt – stort

TRANSAKTION
Köptidpunkt september 2016
Tillträde december 2016
Köpare Victoria Park, Nordhalla
Säljare Växjöbostäder, Vidingehem
Fastighetsvärde ca 1.500 mkr
Kr/kvm 12.000
Initial direktavkastning ca 4,0 %

Visa faktaruta

Avyttring av 1 923 lägenheter samt ytterligare byggrätter fördelade över 21 fastigheter – i gengäld drygt 1,5 miljarder kronor. Det är vad Växjös kommunpolitiker nu har att ta ställning till. Det blir i sådana fall den tionde bostadsaffären över 1 miljard kronor under de senaste tolv månaderna. Enligt gängse trend är det en regionstad på säljarsidan, och institutionskapital respektive bolag specialiserat på sekundärområden på köparsidan. Fastighetsvärlden har uppgett att bortåt 15 hugade spekulanter figurerade i budgivningen.

Nordhalla – Heimstadens, Alectas samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelsers tre år unga samarbete – bär den institutionella fanan denna gång. Victoria Park svarar för en annan välrepresenterad köpartyp inom bostadssegmentet: bolag fokuserade på att förvärva och renovera objekt i sekundära lägen.

Växjöbostäder och Vidinge­hem är inte de första kommunala aktörerna som i bostadsbristens Sverige saluför delar av beståndet för att finansiera framtida projekt. Bara under 2016 har de kommunala bostadsbolagen i Landskrona, Luleå och Östersund genomfört större försäljningar.

Den aktuella affären omfattar till allra största del bostäder och studentboenden belägna i B- och C-lägen. Nordhalla förvärvar cirka 1 000 lägenheter omfattande 60 000 kvm och Victoria Park cirka 900 lägenheter omfattande 70 000 kvm. Vakansgraden är låg, cirka 0,5 procent. Genomsnittlig hyresnivå bedöms till cirka 950 kr/kvm, och driftnettot torde återfinnas omkring 63 miljoner kronor. Savills uppskattar den genomsnittliga direktavkastningen till cirka 4,0 procent.

Affären är gynnsam för Växjö kommun, som säljer på goda nivåer och frigör medel för nyproduktion. Även köparna kan vara nöjda, emedan de förvärvar stora, väl sammanhängande bestånd med intressant utvecklingspotential. Kombinationen av bostadsbrist och dagens låga räntor gör den möjliga avkastningen på investeringar i miljonprogram och motsvarande aptitlig, vilket speglas i att Victoria Park mellan första och andra kvartalet 2016 ökade den redan höga renoveringstakten från 170 till 207 genomförda projekt.

Många välkapitaliserade köpare, höga prisnivåer och ett stort uppdämt behov av nyproduktion i så gott som samtliga svenska tillväxtkommuner indikerar att detta sannolikt inte är den sista affären av den här typen vi ser i närtid.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan