Det stora slaget om region(bo)städerna

Kommunala bostäder i Växjö

Typ Bostäder och studentbostäder
Läge Teleborg, Campus, Araby, Norr
Uthyrbar area 130.000 kvm
Hyra årsbasis, inkl tillägg 125 mkr
Uthyrningsgrad 99,5 %
Bedömd hyresnivå 950 kr/kvm
Underhållsbehov normalt – stort

TRANSAKTION
Köptidpunkt september 2016
Tillträde december 2016
Köpare Victoria Park, Nordhalla
Säljare Växjöbostäder, Vidingehem
Fastighetsvärde ca 1.500 mkr
Kr/kvm 12.000
Initial direktavkastning ca 4,0 %

Visa faktaruta

Avyttring av 1 923 lägenheter samt ytterligare byggrätter fördelade över 21 fastigheter – i gengäld drygt 1,5 miljarder kronor. Det är vad Växjös kommunpolitiker nu har att ta ställning till. Det blir i sådana fall den tionde bostadsaffären över 1 miljard kronor under de senaste tolv månaderna. Enligt gängse trend är det en regionstad på säljarsidan, och institutionskapital respektive bolag specialiserat på sekundärområden på köparsidan. Fastighetsvärlden har uppgett att bortåt 15 hugade spekulanter figurerade i budgivningen.

Nordhalla – Heimstadens, Alectas samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelsers tre år unga samarbete – bär den institutionella fanan denna gång. Victoria Park svarar för en annan välrepresenterad köpartyp inom bostadssegmentet: bolag fokuserade på att förvärva och renovera objekt i sekundära lägen.

Växjöbostäder och Vidinge­hem är inte de första kommunala aktörerna som i bostadsbristens Sverige saluför delar av beståndet för att finansiera framtida projekt. Bara under 2016 har de kommunala bostadsbolagen i Landskrona, Luleå och Östersund genomfört större försäljningar.

Den aktuella affären omfattar till allra största del bostäder och studentboenden belägna i B- och C-lägen. Nordhalla förvärvar cirka 1 000 lägenheter omfattande 60 000 kvm och Victoria Park cirka 900 lägenheter omfattande 70 000 kvm. Vakansgraden är låg, cirka 0,5 procent. Genomsnittlig hyresnivå bedöms till cirka 950 kr/kvm, och driftnettot torde återfinnas omkring 63 miljoner kronor. Savills uppskattar den genomsnittliga direktavkastningen till cirka 4,0 procent.

Affären är gynnsam för Växjö kommun, som säljer på goda nivåer och frigör medel för nyproduktion. Även köparna kan vara nöjda, emedan de förvärvar stora, väl sammanhängande bestånd med intressant utvecklingspotential. Kombinationen av bostadsbrist och dagens låga räntor gör den möjliga avkastningen på investeringar i miljonprogram och motsvarande aptitlig, vilket speglas i att Victoria Park mellan första och andra kvartalet 2016 ökade den redan höga renoveringstakten från 170 till 207 genomförda projekt.

Många välkapitaliserade köpare, höga prisnivåer och ett stort uppdämt behov av nyproduktion i så gott som samtliga svenska tillväxtkommuner indikerar att detta sannolikt inte är den sista affären av den här typen vi ser i närtid.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan