Byter hus från olika epoker inom tullarna

Bostadshus på Kungsholmen

Fastigheter Förtjusningen 1, Glädjen 14 samt Smaragden 2, Morellträdet 6, 12 och 13
Område A-läge, bostäder Hornsberg och centrala Kungsholmen
Lokalarea 19.000 + 7.000 kvm, varav merparten bostadsyta
Bedömd hyresnivå Ca 2.000 (nyprod) resp 1.200 kr/kvm bostadsyta
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Låg/medel

TRANSAKTION
Köpetidpunkt December 2014
Köpare AFA Fastigheter och Wallenstam
Säljare AFA Fastigheter och Wallenstam
Köpeskilling 1 mdr + 293 mkr
Kr/kvm 52.000 resp. 43.000 kr/kvm

Visa faktaruta

December 2014 förvärvade AFA Fastigheter de båda höghusen i projektet Kungsholmsporten i Stock­holm av Wallenstam. Husen färdig­ställdes 2011 respektive 2012 och består av två tjugovåningstorn med utskjutande skänklar på markplan som är 7­8 våningar höga. Husen byggdes med fokus på att minska energiförbrukningen bland annat genom lågenergifönster, extra tjocka isolerade väggar och system för värmeåtervinning. Husen inrymmer totalt 19.000 kvadratmeter bostäder fördelat på 267 hyreslägenheter. Därtill finns enstaka lokaler, samt garageplatser under jord.

Läget invid Essingeleden bedöm­des initialt som svårt att bygga på, men slutresultatet blev två moderna och högkvalitativa byggnader, i dag med närmast obefintliga vakanser. De båda fastigheterna, Förtjusningen 1 och Glädjen 14, upplåts båda med tomträtt och hade vid den senaste fastighetstaxeringen en taxerad bostadshyresnivå om nästan 2.000 kronor per kvadratmeter, vilket bedöms ligga i linje med de nivåer som vanligen uppnås för nybyggda hyresbostäder i Stockholms centrala delar.
Fastigheterna, som har ett sam­manlagt taxeringsvärde om 626 miljoner, säljs genom bolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard, motsvarande 52.000 kronor per kvadratmeter uthyrbar yta.

Som del i affären förvärvar Wallen­stam i sin tur fyra äldre fastigheter på Kungsholmen från AFA Fastigheter. Fastigheterna, som har en total yta på knappt 7.000 kvadratmeter, varav cirka 5.500 kvadratmeter utgörs av bostäder och resterande av lokaler, förvärvas till ett fastighetsvärde om cirka 293 miljoner. Priset motsvarar runt 43.000 kronor per kvadrat­meter uthyrbar yta.

Läget på de fyra fastigheterna, Smaragden 2 samt Morellträdet 6, 12 och 13 (varav samtliga innehas med äganderätt), bedöms som mycket attraktivt både vad gäller bostäder och lokaler. Fastigheterna hade vid senaste fastighetstaxeringen en hyresnivå för bostäderna runt 1.200 kronor per kvadratmeter samt ett sammanlagt taxeringsvärde om cirka 138 miljoner.

NAI Svefa bedömer transaktionen som intressant där högkvalitativa bostadsfastigheter från två vitt skilda fastighetsekonomiska epo­ker byter ägare och ger respektive aktör ett komplement till befintlig portföljstruktur. Köpen visar på en fortsatt stark marknad för kvalitativa bostadsobjekt i bra lägen och med stabila kassaflöden.

TEXT Petter Sandberg

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan