Byter hus från olika epoker inom tullarna

Bostadshus på Kungsholmen

Fastigheter Förtjusningen 1, Glädjen 14 samt Smaragden 2, Morellträdet 6, 12 och 13
Område A-läge, bostäder Hornsberg och centrala Kungsholmen
Lokalarea 19.000 + 7.000 kvm, varav merparten bostadsyta
Bedömd hyresnivå Ca 2.000 (nyprod) resp 1.200 kr/kvm bostadsyta
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Låg/medel

TRANSAKTION
Köpetidpunkt December 2014
Köpare AFA Fastigheter och Wallenstam
Säljare AFA Fastigheter och Wallenstam
Köpeskilling 1 mdr + 293 mkr
Kr/kvm 52.000 resp. 43.000 kr/kvm

Visa faktaruta

December 2014 förvärvade AFA Fastigheter de båda höghusen i projektet Kungsholmsporten i Stock­holm av Wallenstam. Husen färdig­ställdes 2011 respektive 2012 och består av två tjugovåningstorn med utskjutande skänklar på markplan som är 7­8 våningar höga. Husen byggdes med fokus på att minska energiförbrukningen bland annat genom lågenergifönster, extra tjocka isolerade väggar och system för värmeåtervinning. Husen inrymmer totalt 19.000 kvadratmeter bostäder fördelat på 267 hyreslägenheter. Därtill finns enstaka lokaler, samt garageplatser under jord.

Läget invid Essingeleden bedöm­des initialt som svårt att bygga på, men slutresultatet blev två moderna och högkvalitativa byggnader, i dag med närmast obefintliga vakanser. De båda fastigheterna, Förtjusningen 1 och Glädjen 14, upplåts båda med tomträtt och hade vid den senaste fastighetstaxeringen en taxerad bostadshyresnivå om nästan 2.000 kronor per kvadratmeter, vilket bedöms ligga i linje med de nivåer som vanligen uppnås för nybyggda hyresbostäder i Stockholms centrala delar.
Fastigheterna, som har ett sam­manlagt taxeringsvärde om 626 miljoner, säljs genom bolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard, motsvarande 52.000 kronor per kvadratmeter uthyrbar yta.

Som del i affären förvärvar Wallen­stam i sin tur fyra äldre fastigheter på Kungsholmen från AFA Fastigheter. Fastigheterna, som har en total yta på knappt 7.000 kvadratmeter, varav cirka 5.500 kvadratmeter utgörs av bostäder och resterande av lokaler, förvärvas till ett fastighetsvärde om cirka 293 miljoner. Priset motsvarar runt 43.000 kronor per kvadrat­meter uthyrbar yta.

Läget på de fyra fastigheterna, Smaragden 2 samt Morellträdet 6, 12 och 13 (varav samtliga innehas med äganderätt), bedöms som mycket attraktivt både vad gäller bostäder och lokaler. Fastigheterna hade vid senaste fastighetstaxeringen en hyresnivå för bostäderna runt 1.200 kronor per kvadratmeter samt ett sammanlagt taxeringsvärde om cirka 138 miljoner.

NAI Svefa bedömer transaktionen som intressant där högkvalitativa bostadsfastigheter från två vitt skilda fastighetsekonomiska epo­ker byter ägare och ger respektive aktör ett komplement till befintlig portföljstruktur. Köpen visar på en fortsatt stark marknad för kvalitativa bostadsobjekt i bra lägen och med stabila kassaflöden.

TEXT Petter Sandberg

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan