Byggherre köper färdigutvecklat

Nocken 2 och Örnen 33 & 34, Växjö:

Objektstyp
Nyproducerade bostadsfastigheter

Kommun
Växjö

Area
3,795 kvm resp. ca 13,000 kvm

Antal lägenheter
67, resp. 171 st

Hyresnivå
1,718 resp. 1.831 kr/kvm

TRANSAKTION
Tillträde
Dec 2019 resp. mitten 2020

Säljare
Skanska Hyresb. resp. Borohus

Köpare
K-Fastigheter

Köpeskilling
114 resp. 480 mkr

Kr/kvm
Ca 30.040 resp. 36.900 kr/kvm

Initial dir.avk.
4,4 resp. 3,85%

Visa faktaruta

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser det nyproducerade byggnader.

Den första affären avser Nocken 2. Säljare var Skanska Hyresbostäder. Fastigheten ligger i området Vikaholm, drygt 6 km bilvägen söder om stadens centrum. Bostadsbyggnaderna, som utgörs av två fyravånings-hus, är uppförda 2018. Den totala uthyrbara arean är 3 795 kvm fördelat på 67 bostadslägenheter. Det aktuella hyresvärdet (antas här som hyra samt eventuella tillägg) uppges till ”omkring 6,5 miljoner kronor” vilket i så fall motsvarar ca 1 718 kr/kvm.

Transaktionen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 114 miljoner kronor motsvarande 30 040 kr/kvm. Forum Fastighetsekonomi utförda transaktions­analys indikerar att förvärvet resulterar i en initial direktavkastning på ca 4,4 procent. I analysen har då ingått en antagen driftskostnad inklusive administration och (reducerat) periodiskt underhåll om motsvarande totalt 400 kr/kvm och dessutom en schablonmässig vakans/hyresförlust motsvarande 0,5 procent (8,50 kr/kvm). Enligt K-Fastigheters officiella meddelande om transaktionen går det att utläsa att de själva räknar med en driftskostnad kring 280 kr/kvm vilket i så fall leder till en direkt­avkastning på nivån 4,75 procent – en skillnad på 0,35 procentenheter som torde kunna förklaras av att det i K-Fastigheters beräkning antagligen inte ingår avsättningar för periodiskt underhåll och troligtvis inte heller för administration.

Den andra transaktionen som K-Fastigheter gör på försommaren i Växjö avser fastigheterna Örnen 33 och 34. Fastigheterna ligger i ”Folkparksområdet” och är på gångavstånd till centrum.

Byggnaderna är under upp­förande. Hela projektet avser 171 bostadshyreslägenheter med en total uthyrbar area om ca 13 000 kvm. Hyresvärdet uppges till 28,5 miljoner kronor vilket motsvarar ca 1 831 kr/kvm (inkl ev tillägg). Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 480 miljoner kronor.

Med samma antaganden kan därmed ett initialt direktavkastnings­krav indikeras på nivån 3,85 procent. Den genomsnittliga köpeskillingen motsvarar ca 36 900 kr/kvm.

Forum gör bedömningen att båda affärerna ligger inom förväntade prisintervall även om priset för Örnen 33 och 34 ligger i toppskiktet för städer av Växjös storlek.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Tillbaka till förstasidan