BRF-köp i ”Sumpan” på hög prisnivå

Hästhoven 2, Sundbyberg 

Läge Medelgott
Gatuadress Örsvägen 9, 11, 13 och 15
Stadsdel Ör
Uthyrbar area totalt 9 862 kvm
varav bostäder 9 824 kvm
varav lokaler 38 kvm
Markarea  12 137 kvm

TRANSAKTION
Tillträde
 Mars 2013
Köpare Brf Hästhoven 2
Säljare Fastighets AB Förvaltaren
Köpeskilling 192 Mkr
Direktavkastn, marknadshyra 2,9%
Kr/kvm 19 500

Visa faktaruta

Det av Sundbybergs kommunägda Fastighets AB Förvaltarens planer att avyttra delar av bolagets äldre fastighetsinnehav har nu gått vidare med ytterligare en försäljning. Under de senaste fyra till fem åren har ett flertal fastigheter sålts till bostadsrättsföreningar och nu senast handlar det om fastigheten Hästhoven 2.

Försäljningarna är ett led i att föryngra Förvaltarens fastighetsbestånd och även skaffa utrymme för investeringar i det övriga beståndet.

Köpet ägde rum under början av mars i år och försäljningen skedde genom bolagsaffär till bostadsrättsföreningen Hästhoven 2. Anslutningsgraden var cirka 65 procent.

Fastigheten ligger i stadsdelen Ör på Örsvängen 9–15, cirka två km norr om Sundbybergs centrum. Stadsdelen kan sägas ligga mellan bostadsområdet Hallonbergen och E18 (Enköpingsvägen), alldeles i närheten av området dit kommunen kommer att flytta sin förvaltning och där Ericsson tidigare hade kontor.

Det finns ett mindre antal bostadsrätter inom området men antalet försäljningar har varit få under det senaste året. Totalt noteras lite drygt 25 försäljningar med ett genomsnittligt lägenhetspris motsvarande cirka 24 000 kronor per kvadratmeter BOA. I närområdet finns planer för förtätning av ytterligare bostäder.

Fastigheten består av fyra åttavåningshus om 128 lägenheter som byggdes under 1965. Underhållsskicket bedöms som tämligen normalt men upprustning av fasaderna bedöms krävas inom några år. Under den kommande tioårsperioden bedöms kostnaden för underhållsbehovet till cirka 13 miljoner kronor.

Köpeskillingen uppgick till 192 miljoner kronor. Detta motsvarar ett genomsnittligt pris om cirka 19 500 kronor per kvadratmeter och en direktavkastningsnivå strax under 3 procent. Mot bakgrund av geografiskt läge och byggnadskvalitet så får prisnivån anses vara hög. Tidigare försäljningar av denna typ av bostäder har snarare indikerat prisnivåer mellan 7 000–13 000 kronor per kvadratmeter. I städer av exempelvis Linköpings storlek säljs de bästa lägena till bostadsrättsföreningar på mellan 15 000–18 000 kronor per kvadratmeter.

Försäljningen signalerar att intresset för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter fortsatt är högt – även i något mer externa lägen.

TEXT MAGNUS HOFSTRÖM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan