Bostadsförvärv i expansiv region

Portfölj Nyköping

Beståndet 11 fastigheter
Läge Bostadsområden utanför centrum
Uthyrbar area totalt ca 62 000 kvm
– Varav bostäder ca 55 400 kvm
– Varav lokaler ca 6 600 kvm
Underhållsbehov Normalt till högt
Bostadshyra knappt 900kr/kvm
Hyresrisk Låg

TRANSAKTION

Köptidpunkt September 2012
Köpare Rikshem
Säljare Nyköpingshem
Köpeskilling 475 mkr
Direktavkastning, initial 5,5%
Kr/kvm 7 670

Visa faktaruta

Nyköpings kommun valde, liksom flera kommuner före dem, att i september avyttra delar av det kommunalägda bostadsbeståndet. Syftet var att frigöra kapital för byggnation av nya hyresrätter och renovering av befintligt bestånd. Två portföljer erbjöds marknaden varav den mindre av de två förvärvades av lokala dalhälls fastighetsbolag och den större av rikshem, som genomförde sitt första förvärv på orten.

Det av rikshem förvärvade beståndet utgörs av elva fastigheter innehållande 746 lägenheter och lokaler. Lokaler, vilket inkluderar garage och parkering, står för drygt tolv procent av intäkterna – varav hälften från kommunal verksamhet. Majoriteten av fastigheterna är belägna utanför de centrala delarna av Nyköping.

Huvuddelen av beståndet utgörs av 1960-talshus som sannolikt kräver underhållsåtgärder inom en snar framtid. rikshem bedriver i dagsläget flera liknande renoverings- och upprustningsprojekt i bland annat Gränby, Uppsala, vilket innebär att viktiga kunskaper och erfarenheter kan användas även avseende beståndet i Nyköping.

Nyköping är del av den expansiva Stockholmsregionen och arbetspendlingen till huvudstaden fortsätter att öka. Regeringens beslut om att bygga Ostlänken kommer framöver ytterligare gynna pendling då tågresan Nyköping–Stockholm förkortas avsevärt, från 65 till 40 minuter. Detta i kombination med bostadsbristen i Stockholm gör att bostadsmarknaden bedöms fortsätta att utvecklas positivt med låg vakans och stigande bostadspriser.

Fastighetsinvesterare har på senare år sökt sig mot mer riskfria tillgångar och bostadsfastigheter har varit ett attraktivt alternativ till lågavkastande obligationer och volatila aktier. Direktavkastningskraven för bostäder på tillväxtorter har nått en, historiskt sett, mycket låg nivå. Nyköpingshems försäljning förstärker denna trend genom de 60-tal företag som visade intresse för bostadsportföljerna.

Prognostiserat stigande realräntor borde i teorin justera upp direktavkastningskraven på ”lågavkastande” fastigheter. Ett alternativt scenario är att direktavkastningskraven för bostäder på tillväxtorter under överskådlig framtid etableras på dagens nivå nu när investerare med en lång placeringshorisont fått upp aptiten för, och i allt högre utsträckning placerar tillgångar i, det stabila bostadssegmentet.

TEXT ANDERS ELVINSSON

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan