Bostadsförvärv i expansiv region

Portfölj Nyköping

Beståndet 11 fastigheter
Läge Bostadsområden utanför centrum
Uthyrbar area totalt ca 62 000 kvm
– Varav bostäder ca 55 400 kvm
– Varav lokaler ca 6 600 kvm
Underhållsbehov Normalt till högt
Bostadshyra knappt 900kr/kvm
Hyresrisk Låg

TRANSAKTION

Köptidpunkt September 2012
Köpare Rikshem
Säljare Nyköpingshem
Köpeskilling 475 mkr
Direktavkastning, initial 5,5%
Kr/kvm 7 670

Visa faktaruta

Nyköpings kommun valde, liksom flera kommuner före dem, att i september avyttra delar av det kommunalägda bostadsbeståndet. Syftet var att frigöra kapital för byggnation av nya hyresrätter och renovering av befintligt bestånd. Två portföljer erbjöds marknaden varav den mindre av de två förvärvades av lokala dalhälls fastighetsbolag och den större av rikshem, som genomförde sitt första förvärv på orten.

Det av rikshem förvärvade beståndet utgörs av elva fastigheter innehållande 746 lägenheter och lokaler. Lokaler, vilket inkluderar garage och parkering, står för drygt tolv procent av intäkterna – varav hälften från kommunal verksamhet. Majoriteten av fastigheterna är belägna utanför de centrala delarna av Nyköping.

Huvuddelen av beståndet utgörs av 1960-talshus som sannolikt kräver underhållsåtgärder inom en snar framtid. rikshem bedriver i dagsläget flera liknande renoverings- och upprustningsprojekt i bland annat Gränby, Uppsala, vilket innebär att viktiga kunskaper och erfarenheter kan användas även avseende beståndet i Nyköping.

Nyköping är del av den expansiva Stockholmsregionen och arbetspendlingen till huvudstaden fortsätter att öka. Regeringens beslut om att bygga Ostlänken kommer framöver ytterligare gynna pendling då tågresan Nyköping–Stockholm förkortas avsevärt, från 65 till 40 minuter. Detta i kombination med bostadsbristen i Stockholm gör att bostadsmarknaden bedöms fortsätta att utvecklas positivt med låg vakans och stigande bostadspriser.

Fastighetsinvesterare har på senare år sökt sig mot mer riskfria tillgångar och bostadsfastigheter har varit ett attraktivt alternativ till lågavkastande obligationer och volatila aktier. Direktavkastningskraven för bostäder på tillväxtorter har nått en, historiskt sett, mycket låg nivå. Nyköpingshems försäljning förstärker denna trend genom de 60-tal företag som visade intresse för bostadsportföljerna.

Prognostiserat stigande realräntor borde i teorin justera upp direktavkastningskraven på ”lågavkastande” fastigheter. Ett alternativt scenario är att direktavkastningskraven för bostäder på tillväxtorter under överskådlig framtid etableras på dagens nivå nu när investerare med en lång placeringshorisont fått upp aptiten för, och i allt högre utsträckning placerar tillgångar i, det stabila bostadssegmentet.

TEXT ANDERS ELVINSSON

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan