Bostadsaffär utan coronaeffekt

Biologen 1 & Ekologen 1, Växjö

Objektstyp
Nyproducerade bostadsfastigheter

Kommun
Växjö

Area
Ekologen 1, 5 332 kvm, Biologen 1, 4 124 kvm

Antal lägenheter
75 resp 70 st

Hyresnivå
1.760 resp. 1.552 kr/kvm

TRANSAKTION

Tillträde
September 2020 resp. våren 2022

Säljare
Midroc

Köpare
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Köpeskilling
Underliggande fastig­hetsvärde 313 mkr

Kr/kvm
Avrundat 33.100 kr/kvm

Direktavkastning
4,0%

Visa faktaruta

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. De ligger intill varandra i stadsdelen Teleborg, 2,5 km söder om centrala Växjö. Detta blir därmed K2A:s fjärde affär i Växjö och man kommer, när allt är färdigbyggt, kunna erbj­uda cirka 570 hyres- och studentbostäder i kommunen. Transaktionens underliggande fastighetsvärde är totalt 313 miljoner kronor.

Ekologen 1 färdigställdes 2018 och består av en u-formad byggnad med 75 bostadslägenheter i fyra våningar. På Biologen 1 ska Midroc uppföra ett åttavåningshus med 70 bostadslägenheter samt ett underliggande garage. Båda byggnadernas stomkonstruktioner är i massiva träelement.

K2A tillträder Ekologen 1 i september 2020, medan tillträdet av Biologen 1 sker efter färdig­ställandet som bedöms till våren 2022.

Den totala uthyrningsbara arean för Ekologen och Biologen uppgår till 9 450 kvm med ett sammanlagt hyresvärde vid full uthyrning om cirka 16,4 miljoner kronor. Byggnaden på Biologen 1 uppförs med investeringsstöd. Detta innebär att bostadshyran är reglerad och i detta fall på nivån 1 550 kr/kvm. Hyran i Ekologen 1 är inte kopplad till reglerna för investeringsstöd och ligger på ca 1 760 kr/kvm.

Det har förekommit vissa uthyr­ningsproblem med lägenheterna i Ekologen. Det har framför allt gällt de större lägenheterna.

Hyresnivån på över 1 750 kr/kvm är dock en relativt etablerad nivå i kommunen när det gäller det nybyggda beståndet vilket motsvarar för en trerummare ca 1 300 kronor mer per månad än i Biologen.

Fastigheternas lägen är inte i centrum, men får ändå bedömas som tämligen gott med närhet till exempelvis universitetet.

Forum Fastighetsekonomi bedömer att köpet av fastigheterna kan indikeras på en gemensam direktavkastning i närheten av 4,0 procent. Just den nivån – eller till och med något över – får anses vara den marknadsmässiga nivån för nyproducerade bostadshyresfastigheter i Växjö vid perioden strax innan coronakrisen slog till. Möjligen slutfördes affären innan krisen var ett faktum eller så tillhör bostads­hyresfastigheter en kategori som inte påverkats nämnvärt av den dramatiska konjunkturnedgången – det finns en del som tyder på det – men det får tiden så småningom utvisa.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Tillbaka till förstasidan