Bostäder i Lund första förvärvet för ny fond

Väduren 9, Lund

Läge B
Gatuadress Dalbyvägen 22 mfl
Uthyrbar area totalt ca 5 500 kvm
Bostäder ca 3 900 kvm
Lokaler ca 1 600 kvm
Uthyrningsgrad  100%
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION

Köptidpunkt December 2012
Köpare SEB Domestica Bostäder AB
Säljare Leif H Persson Holding AB
Köpeskilling ca 125 mkr
Direktavkastningskrav 5%
Kr/kvm  22 600

Visa faktaruta

I december 2012 offentliggjordes det första förvärvet av den nya fastighetsfonden SEB Domestica Bostäder AB. Den förvärvade fastigheten är Väduren 9 i Lund. Makroläget i form av universitetsstaden Lund bedöms som mycket gott.

Väduren 9 är belägen i östra Lund på centrumsidan av E22 längs med Dalbyvägen cirka 800 meter från Mårtenstorget. Läget inom staden bedöms ur ett bostadsperspektiv som gott och för butiksändamål som medelgott beaktat exponeringen mot Dalbyvägen.

Den sammanlagda arean uppgår till 5 500 kvm varav cirka 70 procent är bostäder och cirka 30 procent lokaler. På fastigheten uppfördes 41 lägenheter år 2005 och ytterligare 20 lägenheter år 2011. 12 av lägenheterna innehåller ett rum och kök medan resterande har storleken två respektive tre rum och kök.

På bostadssidan bedöms omflyttningstakten ha en inverkan på driftnettot. CBRE bedömer endast den minsta lägenhetsstorleken som intressant för studenter. För dessa lägenheter blir omflyttningstakten sannolikt högre än genomsnittet i fastigheten.

För de 20 lägenheterna som är uppförda 2011 (företrädesvis tre rum och kök) kan människor uppleva må-nadskostnaden som hög i jämförelse med äldre fastigheter. Detta medför risk för högre omflyttningstakt i den nyare byggnadsdelen. Fastigheten är dock fullt uthyrd vilket är ett resultat av efterfrågan på orten. Vidare bör hyresnivån relativt sett upplevas lägre i takt med att ytterligare nybyggnadsprojekt i Lund färdigställs.

Byggnaden inrymmer fem våningar vilka nås med sammanlagt tre personhissar. De flesta lägenheter har balkong. Aktuell hyresnivå för butikerna uppgår till 1 500–1 700 per kvadratmeter vilket bedöms som något högt även om nivån etablerats inom huset. Sammantaget bedöms långsiktig vakansgrad som låg för bostäderna och medelhög för lokalerna. Den blandade användningen med drygt 30 procent av hyresintäkterna från kommersiella lokaler medför en högre riskprofil än för en renodlad bostadsfastighet.

Köpeskillingen uppgick till cirka 125 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 22 600 kronor per kvadratmeter och en genomsnittlig bedömd direktavkastning på 5,0 procent. CBRE bedömer att detta motsvarar en direktavkastning kring 4,25 procent för bostäderna samt 7 procent för de kommersiella lokalerna.

TEXT MAGNUS LÖNN

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan