Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Sju lager- och logistikfastigheter

Städer
Örebro, Kalmar, Halmstad, Linköping och Västerås

Uthyrbar area totalt
94.000 kvm

Hyresvärde
54 Mkr

Initial ek. vakans
Cirka 9%

TRANSAKTION

Köptidpunkt
September 2019

Köpare
Blackstone

Säljare
Klövern

Köpeskilling
622 Mkr

Initial direktavkastning
Drygt 5,5%

Normaliserad direktavk.
Cirka 6,25%

Kr/kvm (uthyrbar area)
6.600 kr/kvm

Visa faktaruta

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en affär. Denna gång var det Klövern som avyttrade en portfölj med sju lager-, produktions- och logistikfastigheter. Cushman & Wakefield var återigen rådgivare till Blackstone.

Nära hälften av den uthyrbara ytan i den förvärvade fastighetsportföljen utgörs av logistikyta. Resterande del består av produktions- och lageryta kompletterat med en mindre andel kontor. Majoriteten av fastigheterna är belägna i industriområden i utkanten av respektive stads tätort.

Möjligheterna för konvertering till bostadsändamål betraktas som låga, medan en förädling av fastigheterna till last-mile-logistik anses vara fullt möjlig. Axfood finns i dag som hyresgäst i tre av fastigheterna där de bedriver
distributionsverksamhet.

Den initiala direktavkastningen bedöms uppgå till drygt 5,5 procent. Genom aktiv fastighetsutveckling bedöms kostnaderna kunna sänkas och hyrorna höjas från dagens knappt 600 kr/kvm. Den långsiktiga uthyrningsgraden kommer högst troligen att ligga kvar på dagens nivå om närmare 90 procent. Den normaliserade direktavkastningen bedöms till 6,25 procent.

Blackstone förutsåg tidigt en kommande ökad efterfråga på logistikfastigheter, i takt med att den fysiska handeln började tappa marknadsandelar till e-handeln. Under ett antal år förvärvade Blackstone europeiska logistikfastigheter genom bolaget Logicor, som 2017 såldes vidare till China Investment Corporation (CIC) för över 12 miljarder dollar.

Till följd av ett starkt intresse från både internationella och inhemska aktörer, började pressen nedåt på direktavkastningskraven tidigare i södra Europa än i Sverige. I Tyskland är direktavkastnings­kraven under 4 procent och i Nederländerna strax över 4 procent. Att investera i svenska logistikfastigheter ter sig därför alltmer att­raktivt, då direktavkastningskraven är något lägre än 4,5 procent i bästa läge och betydligt högre för en produkt i sekundärt läge. Kort efter affären med Corem avslöjade Blackstone att de är i uppbyggnadsfasen av ännu ett europeiskt logistikbolag – Mileway. Bolaget har huvud­fokus på last-mile-logistik och redan från start var fastighetsbeståndet värderat till över 8 miljarder dollar.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Tillbaka till förstasidan