Balder köper 290.000 kvm bilhandelsyta

30-tal bilfastigheter

Läge A till B-lägen
Orter 20-talet kommuner
Lokalarea ca 290.000 kvm
Hyresnivå 950 kr/kvm tripple net
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster Hedin Bil AB
Kontraktstid ca 11 år

TRANSAKTION
Tillträde november 2016
Säljare Anders Hedin Invest AB
Köpare Fastighets AB Balder
Köpeskilling 4.150 mkr
Kr/kvm 14.300
Direktavkastning 6,0–6,25 %

Visa faktaruta

Balder har avtalat om att förvärva samtliga fastigheter i I.A Hedin Fastighet-koncernen från ägaren Anders Hedin Invest. Fastighetsvärdet anges i ett pressmeddelande till 4 150 miljoner vilket inkluderar pågående ny- och ombyggnationer.

Det är 290.000 fullt uthyrda kvadratmetrar fördelat på ett 30-tal anläggningar, främst bilhandelsfastigheter med Hedin Bil AB som dominerande hyresgäst. Fastigheterna finns främst i södra Sverige och Göteborgsregionen men även i Stockholmsområdet. Flera av dem är mycket moderna, välexponerade och med en iögonfallande arkitektur.

Balder köper mitt i de pågående diskussionerna om ”bilhandlarnas död” och ”peak car”. Hur smart är det att förvärva fastigheter anpassade för bilhandel – för drygt 4 miljarder? Frågan är naturligtvis provokativ men om de fastighetsekonomiska nyckeltalen analyseras med tillgänglig information så ser förvärvet ändå ut som en sund affär.

De initiala årliga hyresintäk­terna uppgår till 276 miljoner, ”triple net”. Vakansgraden är noll. Snittlöptiden på hyresavtalen är drygt elva år till en och samma hyresgäst som tillsammans med sin koncernmoder båda har urstarka balansräkningar.

En initial direktavkastning kan indikeras till 6,0 – 6,25 procent när avdrag gjorts för periodiskt underhåll och administration. Om det är lågt eller högt är upp till var och en att avgöra men ligger i linje eller strax under vad styckeförsålda bilfastigheter av bättre kvaliteter och lägen sålts för. Nyligen förvärvade Pareto tre bilanläggningar av toppklass i Stockholmsregionen från Upplands Motor. Direktavkastningen där kan indikeras kring 6,2 procent, ca 25.700 kronor per kvadratmeter.

Analysen av Balders köp kompliceras emellertid av att det inte fullt ut framgår om redovisad hyresuppgift inkluderar pågående byggprojekt. Möjligen tillkommer ytterligare hyra när allt är färdigställt vilket i så fall förbättrar avkastningen.

I den sammanvägda bedömningen bör dock den förhållandevis långa snittlöptiden ingå liksom att hyresgästen får anses som en trygg hyresbetalare. I det ljuset framstår den initiala direktavkastningen i jämförelse med många andra på marknaden genomförda affärer som fullt rimlig.

Om köp av bilhandelsfastigheter är riskabelt eller inte får framtiden utvisa men ett möjligen lugnande tecken är att bilförsäljningen i landet just nu ligger på rekordnivåer.

TEXT P-O SKOOG

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan