Attraktiv avkastning i bohuslänsk sommarstad

Bostäder och handel, Lysekil

Läge
Lysekil, Bohuslän

Uthyrbar area totalt
32.000 kvm

Initial eko. vakans
Cirka 4,5 procent

Hyrespotential
Måttlig

TRANSAKTION
Köptidpunkt
Juni 2017

Köpare
Akka Egendom

Säljare
Willhem

Köpeskilling
Cirka 330 miljoner kronor

Initial direktavk.
Cirka 5,5 procent

Kr/kvm (uthyrbar area)
Cirka 10.000 kr/kvm

Visa faktaruta

I mitten av juni avyttrade Willhem sitt bestånd i Lysekil till Akka Egendom. Fastigheterna förvärvades av Willhem under våren 2016 från Akelius tillsammans med fastigheter i Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. Att Willhem valde att sälja vidare beståndet i Lysekil var ingen högoddsare eftersom orten inte passar in i bolagets affärsidé om att äga fastigheter i större orter.

Lysekil ligger mitt i Bohuslän, längst ut på Stångenäset och är en populär turistkommun tack vare läget vid havet. Befolkningen i kommunen har länge uppgått till cirka 15.000 personer. Lysekils näringsliv präglas förutom turism av fiskeindustrin, marin forskning samt Preemraff som är Skandinaviens största oljeraffinaderi med 600 anställda. Preemraff bygger ut kapa­citeten avseende vakuumgasolja till 2018 och investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor. Preemraff är en mycket viktig arbetsgivare för Lysekil och kan jämföras med vad fordonsindustrin är för Göteborg.

Fastighetsbeståndet som Akka Egendom förvärvat från Willhem består av drygt 20.000 kvm bostäder, 5.000 kvm kontor, 5 800 kvm butiksyta samt lite lagerytor. Samtliga fastigheter ligger inom centralorten och vakansrisken för bostadsdelen är därför liten. Risken, men även den potentiella uppsidan, ligger i den kommersiella delen. Det finns en del butiksvakanser i fastigheterna kring Kungstorget. I och med att Torp köpcentrum öppnade i början av 1990-talet så drabbades inte bara handeln i Uddevalla utan det blev även svårare för handeln i närliggande städer såsom Lysekil.

Storleken på Lysekil i kombination med det relativt stora beståndet gör att antalet investerare är begränsat. Beståndet, som bedöms vara värt cirka 330 miljoner kronor, är för stort för de flesta lokala investerarna och orten är för liten för att hamna på majoriteten av de nationella och internationella investerarnas radar. Flertalet av de renodlade bostadsfastigheterna går att sälja styckevis och i vissa fall även bostadsrättsombilda till goda nivåer för en ort som Lysekil. Blandfastigheterna med stort kommersiellt inslag behöver minska vakanserna för att attrahera köpare på godtagbara nivåer.

Newsec bedömer att avkastningen för bostadsfastigheterna i affären hamnade på cirka 5 procent och för de kommersiella delarna på över 7 procent.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan