Attraktiv avkastning i bohuslänsk sommarstad

Bostäder och handel, Lysekil

Läge
Lysekil, Bohuslän

Uthyrbar area totalt
32.000 kvm

Initial eko. vakans
Cirka 4,5 procent

Hyrespotential
Måttlig

TRANSAKTION
Köptidpunkt
Juni 2017

Köpare
Akka Egendom

Säljare
Willhem

Köpeskilling
Cirka 330 miljoner kronor

Initial direktavk.
Cirka 5,5 procent

Kr/kvm (uthyrbar area)
Cirka 10.000 kr/kvm

Visa faktaruta

I mitten av juni avyttrade Willhem sitt bestånd i Lysekil till Akka Egendom. Fastigheterna förvärvades av Willhem under våren 2016 från Akelius tillsammans med fastigheter i Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. Att Willhem valde att sälja vidare beståndet i Lysekil var ingen högoddsare eftersom orten inte passar in i bolagets affärsidé om att äga fastigheter i större orter.

Lysekil ligger mitt i Bohuslän, längst ut på Stångenäset och är en populär turistkommun tack vare läget vid havet. Befolkningen i kommunen har länge uppgått till cirka 15.000 personer. Lysekils näringsliv präglas förutom turism av fiskeindustrin, marin forskning samt Preemraff som är Skandinaviens största oljeraffinaderi med 600 anställda. Preemraff bygger ut kapa­citeten avseende vakuumgasolja till 2018 och investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor. Preemraff är en mycket viktig arbetsgivare för Lysekil och kan jämföras med vad fordonsindustrin är för Göteborg.

Fastighetsbeståndet som Akka Egendom förvärvat från Willhem består av drygt 20.000 kvm bostäder, 5.000 kvm kontor, 5 800 kvm butiksyta samt lite lagerytor. Samtliga fastigheter ligger inom centralorten och vakansrisken för bostadsdelen är därför liten. Risken, men även den potentiella uppsidan, ligger i den kommersiella delen. Det finns en del butiksvakanser i fastigheterna kring Kungstorget. I och med att Torp köpcentrum öppnade i början av 1990-talet så drabbades inte bara handeln i Uddevalla utan det blev även svårare för handeln i närliggande städer såsom Lysekil.

Storleken på Lysekil i kombination med det relativt stora beståndet gör att antalet investerare är begränsat. Beståndet, som bedöms vara värt cirka 330 miljoner kronor, är för stort för de flesta lokala investerarna och orten är för liten för att hamna på majoriteten av de nationella och internationella investerarnas radar. Flertalet av de renodlade bostadsfastigheterna går att sälja styckevis och i vissa fall även bostadsrättsombilda till goda nivåer för en ort som Lysekil. Blandfastigheterna med stort kommersiellt inslag behöver minska vakanserna för att attrahera köpare på godtagbara nivåer.

Newsec bedömer att avkastningen för bostadsfastigheterna i affären hamnade på cirka 5 procent och för de kommersiella delarna på över 7 procent.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan