Atlasmuren köper när Vasakronan renodlar

Styckjunkaren 2, Solna

Läge B-
Gatuadress Armégatan 40, Solna
Byggår 1988
Upplåtelseform äganderätt
Användning Kontor
LOA ca 7.800 kvm
Tomtareal 4.755 kvm

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Oktober 2014
Köpare Atlasmuren
Säljare Vasakronan
Köpeskilling 125 mkr
Kr/kvm LOA 16.000 kr/kvm
Direktavkastning, initial 7,0 %
Bedömd direktavkastning 6,75 – 7,0 %

Visa faktaruta

I början av oktober fortsatte Vasakronan sin renodling av beståndet genom att avyttra fastigheten Styckjunkaren 2 i Solna kommun till Atlasmuren. Fastigheten är den femte som bolaget avyttrar i Stockholmsområdet i år och är, i likhet med de övriga, belägen utanför innerstaden.

Styckjunkaren 2 är belägen vid Armégatan i Huvudsta, mellan tunnelbanestationerna Västra Skogen och Huvudsta C, och omfattar totalt cirka 7 800 kvm. där finns en kontorsbyggnad om sju våningar över markplan, varav den nedersta är ett suterrängplan och inrymmer såväl fastighetsgemensam reception som restaurang och garage.

Totalt finns det sex olika hyresgäster, varav Byggmax AB har sitt koncernhuvudkontor i byggnaden och både Caverion Sverige AB och Lassila & Tikanoja Service AB sina respektive huvudkontor för Sverige.

Byggnaden uppfördes för kontorsändamål under sent 1980-tal och har i stora delar fått behålla sitt ursprungliga utförande men bedöms alltjämt vara ändamålsenlig och i gott skick. Kommunikationsmässigt är fastigheten välbelägen med kollektivtrafik, snabb access till e4 och närhet till Solna C. Området präglas dock inte av kontorsbebyggelse, utan de kontorsfastigheter som finns ligger snarast insprängda i bostadsbebyggelsen, vilket även speglas i marknadshyrorna som bedöms ligga i intervallet 1.300–1.500 kr/ kvm, alltså något under utgående hyresnivåer.

Fastigheten är väl uthyrd och vakansgraden vid försäljning bedöms vara något under marknadsvakansen vilket i förlängningen innebär att den normaliserade direktavkastningen är något lägre än den initiala.

Savills bedömer avkastningskravet vid förvärvet till strax under 7 procent på en normaliserad kalkyl och noterar frånvaron av dylika avkastningsnivåer under senare år på äldre kontorsfastigheter utanför de starkaste delmarknaderna.

Köpeskilling och avkastningskrav ska dock även ses mot bakgrund av den starka bostadsprisutveckling som skett under senare år.

Ett förvärvspris om cirka 16.000 kr/kvm ger restvärdesstöd för bostadsutveckling för det fall att kontorsaffären i fastigheten skulle nå vägs ände. Den bostadsutveckling som sannolikt snart kommer i gång på intilliggande fastighet kan kanske ses som en viljeyttring från kommunen om förtätning av området och ett ökat inslag av bostäder.

Text Peter Wiman

Missa inte! Heldag om Solna, Sundbyberg, Järfälla, Kista och Sollentuna

Onsdag den 25 september, NOD-huset, Kista.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan