Atlasmuren köper när Vasakronan renodlar

Styckjunkaren 2, Solna

Läge B-
Gatuadress Armégatan 40, Solna
Byggår 1988
Upplåtelseform äganderätt
Användning Kontor
LOA ca 7.800 kvm
Tomtareal 4.755 kvm

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Oktober 2014
Köpare Atlasmuren
Säljare Vasakronan
Köpeskilling 125 mkr
Kr/kvm LOA 16.000 kr/kvm
Direktavkastning, initial 7,0 %
Bedömd direktavkastning 6,75 – 7,0 %

Visa faktaruta

I början av oktober fortsatte Vasakronan sin renodling av beståndet genom att avyttra fastigheten Styckjunkaren 2 i Solna kommun till Atlasmuren. Fastigheten är den femte som bolaget avyttrar i Stockholmsområdet i år och är, i likhet med de övriga, belägen utanför innerstaden.

Styckjunkaren 2 är belägen vid Armégatan i Huvudsta, mellan tunnelbanestationerna Västra Skogen och Huvudsta C, och omfattar totalt cirka 7 800 kvm. där finns en kontorsbyggnad om sju våningar över markplan, varav den nedersta är ett suterrängplan och inrymmer såväl fastighetsgemensam reception som restaurang och garage.

Totalt finns det sex olika hyresgäster, varav Byggmax AB har sitt koncernhuvudkontor i byggnaden och både Caverion Sverige AB och Lassila & Tikanoja Service AB sina respektive huvudkontor för Sverige.

Byggnaden uppfördes för kontorsändamål under sent 1980-tal och har i stora delar fått behålla sitt ursprungliga utförande men bedöms alltjämt vara ändamålsenlig och i gott skick. Kommunikationsmässigt är fastigheten välbelägen med kollektivtrafik, snabb access till e4 och närhet till Solna C. Området präglas dock inte av kontorsbebyggelse, utan de kontorsfastigheter som finns ligger snarast insprängda i bostadsbebyggelsen, vilket även speglas i marknadshyrorna som bedöms ligga i intervallet 1.300–1.500 kr/ kvm, alltså något under utgående hyresnivåer.

Fastigheten är väl uthyrd och vakansgraden vid försäljning bedöms vara något under marknadsvakansen vilket i förlängningen innebär att den normaliserade direktavkastningen är något lägre än den initiala.

Savills bedömer avkastningskravet vid förvärvet till strax under 7 procent på en normaliserad kalkyl och noterar frånvaron av dylika avkastningsnivåer under senare år på äldre kontorsfastigheter utanför de starkaste delmarknaderna.

Köpeskilling och avkastningskrav ska dock även ses mot bakgrund av den starka bostadsprisutveckling som skett under senare år.

Ett förvärvspris om cirka 16.000 kr/kvm ger restvärdesstöd för bostadsutveckling för det fall att kontorsaffären i fastigheten skulle nå vägs ände. Den bostadsutveckling som sannolikt snart kommer i gång på intilliggande fastighet kan kanske ses som en viljeyttring från kommunen om förtätning av området och ett ökat inslag av bostäder.

Text Peter Wiman

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan