Angered 94:2, Göteborg

Fastigheten utgörs av Angereds centrum, med butiker, kontor och offentlig service som  hälsovård och undervisningslokaler. Centrumet betjänar ett relativt stort omland och har ett stadigt kundunderlag. Ur denna aspekt har fastigheten ett relativt bra läge, även om området som sådant kan betraktas som ett C-läge. För butiker kan läget klassas som B-läge.
 Totalt finns elva byggnader som ursprungligen är uppförda år 1975–79 och till stora delar renoverade under 1990-talet. Totalt finns ett 50-tal butiker, med Ica som största hyresgäst. Andra större butikshyresgäster är H&M, Lindex, Systembolaget och Apoteket. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 39 800 kvadratmeter, varav cirka 17 500 kvadratmeter är butiker.   
Fastigheten ägdes tidigare av Diligentia men förvärvades under våren 2004 av Kungsleden i en affär på 280 miljoner som förutom Angereds centrum omfattade en mindre butiksfastighet vid Backaplan. Direktavkastningen för Angereds centrum kan i denna affär beräknas till knappt nio procent. Efter ett drygt års innehav har nu Kungsleden sålt fastigheten till danska Ejendomsvaekst. Köpeskillingen i den senare affären uppgår till 365 miljoner, en värdestegring på cirka 50 procent på drygt ett år! Kungsleden uppger reavinsten till 125 miljoner kronor.
Totalhyran uppgår nu till ca 41 miljoner kronor och driftnettot kan uppskattas till cirka 24–25, vilket ger en initial direktavkastning i nivån 6,75 procent. Driftnettot har under Kungsleden innehav förbättrats.

Det ökade driftnettot är givetvis en förklaring till den kraftiga värdestegringen under Kungsledens innehavstid.  Huvuddelen av värdestegringen får dock tillskrivas det stora köpintresset och de generellt sett starkt sjunkande direktavkastningskraven på butiksfastigheter det senaste året. Detta gäller inte minst typen förortscentra av Angereds karaktär, som tidigare handlades till höga direktavkastningar. Genomförda transaktioner med förortscentra utanför stortstäderna visar nu generellt direktavkastningskrav i nivån 6,25–7,5 procent. Under den senaste tolvmånadersperioden har transaktioner för knappt fem miljarder kronor genomförts med denna typ av objekt. I huvuddelen av dessa transaktioner är utländska investerare köpare, varav affären med Angereds centrum är ett exempel.

Jan Rosengren

Sammanfattning:

  • När Angereds Centrum var ute på marknaden i slutet av år 2003 och början av 2004 var intresset svalt. Köpeskillingen, som då motsvarade knappt nio procent direktavkastning, bedömdes som marknadsmässig. Kungsledens försäljning är ett tydligt exempel på hur marknaden för butiksfastigheter har utvecklats under det senaste året, med markant sjunkande direktavkastningskrav, inte minst för segment med tidigare höga direktavkastningskrav.
  • Kungsledens reavinst på 125 miljoner på drygt ett år är rekordstor och motsvarar mer än 50 procents värdestegring. 

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan