Alecta gör en av de största ombildningarna

Alecta sålde i december 2006 fastigheten Hemmet 18 till en i fastigheten bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgick till 357 miljoner kronor motsvarande 17 200 kronor per kvadratmeter.
Av den totala uthyrbara ytan om 20 737 kvadratmeter utgör 11 518 kvadratmeter lokaler (främst kontor) och 9 219 kvadratmeter bostäder fördelat på 94 lägenheter.
I fastigheten finns dessutom 206 garageplatser. Vid övertagandet var cirka 2 500 kvadratmeter outhyrda. Merparten av de kommersiella intäkterna kommer från långa kontrakt med säker hyresgäst.
Hemmet 18 är belägen vid Fridhemsplan på Kungsholmen med adress Drottningholmsvägen 35–43/Sysslomansgatan 10–20. Fastighetens läge är något trafikstört då den angränsar till Drottningholmsvägen och Västerbron. För bostadsändamål får läget trots trafikstördhet anses som mycket bra. Den planerade byggnationen vid Västerbron/Lindhagensplan kommer att förbättra närområdet för Hemmet 18. Kontorslokalerna i fastigheten attraherar de som önskar goda möjligheter till garage-platser och närhet till trafikleder.
 
Affären är den sjunde största ombildningen i Sverige någonsin. Bostadsrättsföreningen är en så kallad oäkta bostadsrättsförening. Det stora kommersiella lokalinslaget är både en risk och en möjlighet för bostadsrättsföreningen.
De vid övertagandet outhyrda ytorna bedöms ha en marknadshyra på uppskattningsvis 3,5 miljoner kronor per år (cirka 1 400 kronor per kvadratmeter). Detta belopp skall jämföras med de samlade års-avgifterna från föreningens medlemmar om cirka 4,8 miljoner kronor. En lyckad lokaluthyrning ger en teoretisk potential för avgiftssänkning för föreningens medlemmar om cirka 70 procent. Denna potential kan även ses som en balanspost för eventuellt framtida höjda räntor för föreningen.
 Förvärvspriset innebär ett initialt direktavkastningskrav om 3,7 procent och en normaliserad direkt-avkastning om 4,6 procent.
Föreningens medlemmar förvärvade sina lägenheter för cirka 23 000–27 000 kronor per kvadrat-meter, där de mindre lägenheternas förvärvades till det högre pris-et. De lägenheter i huset som så här långt har sålts på den öppna marknaden har gått för priser i nivån 33 000–38 000 kronor per kvadratmeter för större lägenheter (>100 kvm) och priser i nivån 45 000–50 000 kronor per kvadratmeter för mindre (<50 kvm). Håkan Söderqvist

  • De boende förvärvade sina läg-enheter för cirka 23 000–27 000 kronor per kvadratmeter i samband med ombildningen och de lägenheter som så här långt sålts på den öppna bostadsrättsmarknaden har betingat ett pris i nivån 33 000–50 000 kronor per kvadratmeter.
  • Alecta sålde fastigheten för 357 miljoner kronor, vilket bedöms vara 10–15 procent mer än någon annan skulle betala på investeringsmarknaden. Affären får anses vara ett lyckat exempel på en ”win-win situation”.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan