Akelius förstärker genom nytt storköp

Våren 2011 nådde Malmös befolkning upp till 300 000 personer och staden firade. De senaste fem åren har befolkningen ökat med över 30 000 invånare. Malmös karaktär förändras successivt när nya stadsdelar växer fram, mycket tack vare Citytunneln. Transaktionsmarknadens fokus har under året legat på befintliga bostäder och byggrätter.

Akelius Fastigheter är inne i en tillväxtfas och har under året utökat sin fastighetsportfölj och förstärkt sin roll som landets största privata bostadsvärd. I våras förvärvades 3D-fastigheten Carolus 34, bostadsdelen vid Caroli city, från Profi. Nu har också Lärkträdet 16 köpts vid Värnhemstorget från 1909 i Sigtuna Gruppen. Intresset för större förvaltningseffektiva fastigheter i centrala Malmö är fortsatt högt.

Sex sammanbyggda huskroppar med gemensam innergård och garage under mark på Lärkträdet 16 uppfördes 1974. En byggnad adderades 2004 med ett 40-tal bostadslägenheter. Samtliga ytor är fullt uthyrda och utöver bostäder inrymmer byggnaderna kontorslokaler bland andra uthyrda till Kriminalvården och Polismyndigheten. Lokalerna är samlade i en egen avskiljd huskropp. En konvertering från kontorsyta till bostadsyta ser den nya ägaren också som en möjlighet gällande den delen.

Värnhemstorget är en knutpunkt för bussburen kollektivtrafik och hela stadsdelen har sedan tre år tillbaka genomgått stora förändringar. Genom invigningen av Entré Malmö våren 2009 har nya stora handelsytor tillskapats och hela den östra delen av centrum har utvecklats i en positiv riktning. Området har dock tuff konkurrens från områdena vid tågstationerna Centralen, Triangeln och Hyllie.

Fastigheten överläts i en bolagsaffär och Newsec bedömer det underliggande fastighetsvärdet till 550 mkr motsvarande 15 000 kronor per kvm exklusive garageytor. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt. Baserat på dagens hyresnivåer bedömer Newsec direktavkastningen till 5,50 procent för fastigheten i sin helhet. Affären har genererat en värdestegring under föregående ägares innehavstid, de senaste tolv åren, på över 100 procent. Med en fastighetsägare med stor erfarenhet av värdeskapande genom standardhöjande åtgärder i kombination med en stad under fortsatt tillväxt kan man förvänta en fortsatt god utveckling.

TEXT NINA WARNQUIST

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Rikets fagra andra stad är inte bortskämd med centrala kontorsaffärer. Endast åtta sådana transaktioner har noterats under de senaste tre …

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan