Foto: Zengun

Affär på låga 4 procent mitt på Södermalm

Fatburssjön 10, Stockholm

Läge Bättre B-läge för kontor
Total uthyrningsbar area 46.000 kvm
Hyresvärde 153,6 mkr inklusive tillägg
Uthyrningsgrad 95%
Hyresgäster Dice, Sungard, Stockholm läns landsting m..
Bedömd hyresrisk Låg
Underhållsbehov Låg

TRANSAKTION
Köptidpunkt December 2015
Köpare AMF Fastigheter
Säljare Aareal Bank
Köpeskilling 3.060 mkr
Kr/kvm 66.655
Bedömd direktavkastning 4,25%

Visa faktaruta

I december 2015 köpte AMF Fast­igheter den omtalade fastigheten Fatburen till ett underliggande fastighetsvärde om 3,06 miljarder kronor. De förvärvade därmed en fastighet som passar väl in i deras befintliga bestånd på Södermalm. Aareal Bank stod som säljare och affären var den näst största stycke­ affären under 2015.

Fastigheten är belägen på Magnus Ladulåsgatan, nära Medborgarplatsen, på Södermalm och omfattar 46.000 kvm, varav drygt 40.000 kvm utgörs av kontor.

De värdeskapande parametrarna har skiftat kraftigt under de senaste åren för Fatburen. För ungefär tio år sedan var fastigheten fullt uthyrd till statliga stabila hyresgäster och det rådde goda konjunkturförhållanden. Under 2012 påbörjade fastigheten sin färd mot botten då först Skatteverket med cirka 30.000 kvm kontraktsyta och därefter Apoteket valde att lämna fastigheten. Samtidigt rådde mediokra förhållanden på fastighetsmarknaden. Sedan dess har det jobbats hårt med att anpassa byggnaden och få in nya hyresgäster. efter ett framgångsrikt arbete var fastigheten redo för för­ säljning i slutet av 2015 och det väntades ett stort intresse från flertalet investerare.

Vid köptillfället var så gott som hela fastigheten fullt uthyrd, endast cirka 2.000 kvm var vakant, lika för­ delat mellan kontor och lager. Fastigheten har byggts om från att tidigare ha varit anpassad för ett fåtal stora hyresgäster till att numera behaga era mindre hyresgäster.

Största hyresgästen är datorspelutvecklaren Dice som hyr 13.000 kvm och där avtalet sträcker sig ända till 2026. det är relativt goda löptider på kontrakten och motsvarande cirka hälften av fastighetens yta har avtal som sträcker sig till minst 2023. den genomsnittliga viktade kontraktstiden är 6,8 år. Vid köptillfället var det totala utgående hyresvärdet inklusive tillägg 153,7 miljoner kronor.

Savills bedömer direktavkastningskravet till cirka 4,25 procent.

Affären är sannolikt en bra deal för både säljaren och för köparen. Bra för Aareal då de säljer för ca 850 miljoner kronor mer än vad de vid pantrealisationen i juni 2011 förvärvade fastigheten för.

Affären är bra för AMF Fastigheter då de förvärvat en pärla till fastighet som är väl underhållen, har goda ekonomiska förutsättningar och ett gott strategiskt läge mitt på Söder­malm.

Text Sofia Törnqvist

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan