ABB satsar på egen produktionsapparat

När ABB år 2002 sålde hela sitt svenska fastighetsbestånd var det på många sätt en naturlig affär. Bolaget var, eller rättare sagt blev mitt under budprocessen, finansiellt hårt pressat. Beståndet innehöll i huvudsak industrifastigheter och kontor som nyttjats inom den egna koncernen, men i flera anläggningar fanns stora ytor som inte längre nyttjades. För den stora kontorsfastigheten i Västerås var nog en ägare med fastighetsutvecklingskompetens en bättre ägare än ett industriföretag.

Den stora produktionsanläggningen i Ludvika kan dock redan då ha setts som ett speciellt inslag i portföljen. Ludvikaanläggningen var, och är, världsledande inom kraftöverföring. Den är vital för en viss del ABBs verksamhet. Fastigheten är extremt stor och dominerande på en liten ort som Ludvika, och någon egentlig alternativanvändning är svår att se.
Hela ABB-beståndet såldes till London & Regional för ett pris på 300 miljoner dollar. I samband med försäljningen tecknade ABB hyresavtal på mellan 1,5 och 15 år. För huvuddelen av ytorna i Ludvikaanläggningen torde långa hyreavtal ha tecknats. Gissningsvis prissattes denna fastighet till i storleksordningen 500 miljoner kronor. Sedan dess har ABB investerat betydande kapital i anläggningen, utan att vara ägare, och har för avsikt att fortsätta investera i Ludvika.

I en affär i slutet av år 2007 såldes ett paket med 20 fastigheter till Kungsleden för nära tre miljarder, Ludvikaanläggningen ingick. När nu Kungsleden säljer till ABB för 809 miljoner anger man att det är i nivå med anskaffningsvärdet. Hyresvärdet anges till 87 miljoner, vilket indikerar en direktavkastning om 9%. Man kan således konstatera att ABB sålde fastigheten för i storleksordningen 500 miljoner år 2002, att Kungsleden förvärvade fastigheten för 800 miljoner när marknaden stod på topp, och att man nu kan sälja för samma pris trots en helt annan marknadssituation och kortare återstående avtalstid.

Ludvikaanläggningen kan ses som en integerad del av en produktionsapparat, där det är mycket svårt att se hur rena fastighetsförvaltare eller fastighetsutvecklare kan tillföra särskilt mycket värde.

I ett läge där nyttjaren planerar för fortsatta stora investeringar i produktionsanläggningen är det kanske mer logiskt att själv ha ägarmässig kontroll över fastigheten, och därför också kan betala ett högre pris än vad mer traditionella fastighetsaktörer är beredda att ge.
Jan Rosengren

Missa inte! Mälarmarknaden 2020: Nytt läge för fastigheter

Tisdag 20 okt 2020 Västerås.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan