Slutresultat: 50 mäktigaste 2007

Omröstningen för branschens 50 Mäktigaste 2007 är avslutad. Här kan du se resultatet och läsa om personerna. Listan är framröstad av Fastighetsvärldens läsare under hösten 2007 utifrån ett urval som fem branschexperter tagit fram.

 


(1) Erik Paulsson är bygg- och fastighetsbranschens mäktigaste person 2007. Det visar en omröstning bland ledande personer inom branscherna som tidningen Fastighetsvärlden genomfört. Han försvarar därmed positionen från 2006.Det är snart ett år sedan han ”pensionerade” sig som VD för Fabege och istället blev arbetande vice styrelseordförande för att efter några månader bli ordförande. Numera styr han sitt bygge från det nystartade bolaget Hansan som har sitt huvudkontor på Regeringsgatan och som har en handfull medarbetare. Under året har Paulsson även gjort flera privata affärer. Bröderna Paulsson har, via det delägda bolaget Fosema (numera Skoogs) köpt ett attraktivt miljardbestånd i Kristianstad och familjen Paulsson har köpt Erik Selins andel i det egna Backahill.Erik Paulsson är centralgestalten i ett omfattande nätverk som de senaste åren i stor utsträckning påverkat omstruktureringen av den svenska fastighetsmarknaden. Han har gjort så många och så invecklade fastighetsaffärer att han sannolikt glömt bort en hel del själv.
Erik Paulsson kom in i fastighetsbranschen på allvar efter det att Peab köpt BPA för att rädda det fackföreningsägda bolaget. Via fastighetsbolagen Wihlborgs, Oskarsborg och Storheden började Erik Paulsson att intressera sig alltmer för fastighetsbranschen. Fastighetsköp och bolagsaffärer har rullat på i en aldrig sinande ström. Förvärvet av Drott-Fabege är nog den affär som visat att han är en av de allra största i den svenska fastighetsbranschen.Allt fler har genom åren blivit intresserade av att ”ta rygg” på Erik Paulsson. Numera har han fokus på de stora projekten, bland annat den nya Nationalarenan i Stockholm. Utöver Fabege är Paulsson även styrelseordförande i Skistar, Wihlborgs och Diös. Han är ledamot i Nolato och Investment AB Öresund, (3,88) Läs mer om Erik Paulsson i Fastighetsvärldens personporträtt från 2004.

(3) Vill gärna bli börs-VD och har sett till att bolaget sedan länge har högsta färdighet för en notering. Bryngelson rekryterades till Vasakronan som VD 1996. Redan då fanns en eventuell börsnotering av det statliga bolaget inom synhåll. Han värvades delvis med meriten att han då nyligen hade varit med att ta ett bolag till börsen, LIC Care där han var VD. Nu är bolaget närmare börsen än någonsin och den nytillträdda regeringen har Vasakronan bland de översta namnen på listan över statliga bolag som ska noteras. Bryngelson har öppet berättat att bolaget är redo och att han välkomnar en börsintroduktion. Han har satt kraftiga avtryck under sin tid på Vasakronan. När Stenvalvet, med fastigheter på 98 orter, bildades och såldes i en ”tvåstegsaffär” var det en av de första affärerna med internationella aktörer i Sverige. Därefter har beståndet koncentrerats till än färre orter genom att sälja fastigheter till Norrporten. Bland de mer spektakulära förvärven finns Kista Science Tower och Kista Entré som försvarades med ”den som inte tror på Kista, tror inte på Sverige”. Omdiskuterat var även när Bryngelson och Vasakronan köpte tre Hötorgsskrapor som flera i branschen tyckte han betalade ”på tok för mycket för”. En kritik han tog lätt på. Beståndet idag är koncentrerat i mycket bra lägen i fem större orter och värderat till XX miljarder kronor. (3,42)

(2) Jublar nu extra mycket över att favoritlaget IFK Norrköping tagit sig åter upp i allsvenskan och att hans investering i laget därmed inte varit bortkastad. Norrköpingssonen är en av näringslivets främsta företrädare för långsiktighet.?Fredrik Lundberg är VD och koncernchef i investmentbolaget som bär familjens namn och som är storägare i företag som Holmen, Hufvudstaden, Cardo och Industrivärden. Fredrik Lundberg kom in i familjebolaget 1977 och blev VD 1981, 30 år gammal. Det helägda dotterbolaget Fastighets AB L E Lundbergs är en av landets största fastighetsägare med ett bestånd spritt över tio orter. I en intervju i tidningen Aktiespararen för ett år sedan förklarade Fredrik Lundberg att andelen fastigheter i portföljen ska minskas. Fastighetsrörelsen står idag för 40 procent av verksamheten och Lundberg vill ha ner den till en tredjedel. Det ska i första hand ske genom att växa vid sidan av fastighetsrörelsen. (3,34)

(5) Har inlett en spännande storsatsning på vindkraft och ses som en pionjär inom det gröna tänkandet i branschen. Han har även smått revolutionerande idéer för att Avenyn i hemstaden ska återfå sin fornstora glans. Hans tog över VD-stolen 1991 efter sin far Lennart som grundat bolaget 1944. Hans hade då ännu inte fyllt 30 år och kastades direkt in i fastighetskrisen. Bolaget var dock ett av dem som klarade ”prövningen” bäst. Tre år efter att Hans tagit över noterades företaget på börsen. Nu är Hans Wallenstam på offensiven. Bolaget har åter börjat bygga bostäder och är flitig byggare i både Göteborg och Stockholm. Bolaget har dessutom nyligen seglat upp som största utomstående ägare i konkurrenten Heba i Stockholm, men nobbades nyligen att få en plats i Hebas valberedning. (3,21)

(7) När han tog över ledningen för Stenasfären 1984 hade han ännu inte fyllt 40 år. Idag är bolaget en av landets största familjeägda företagsgrupper där han själv äger drygt hälften. Fastigheter är en av sex verksamheter inom koncernen och ska skapa stabilitet. Göteborgsföretagaren konkurrerar med Akelius om att ha landets största privata fastighetsbestånd. Dan Sten Olsson rekryterade för ett år sedan Christel Armstrong Darvik för att ta över som VD för fastigheterna. Företaget har bland annat gjort en spännande inbrytning på den ryska fastighetsmarknaden. (3,19)

(4) Tillsammans med sin bror Erik grundade han 1959 det som skulle bli Peab. Mats Paulsson har fortsatt att jobba med Peab och är sedan tio år tillbaka VD med Förslöv på Bjärehalvön som sin bas. Han har försvarliga aktieinnehav i bland andra Peab, Brinova och Skistar. Vid sidan om att driva byggföretaget satsar Mats Paulsson också på sin hembyggd. Sedan några år tillbaka arbetar han med att utveckla Norrvikens trädgårdar och har satsat stora summor på det. Anläggningen ska utvecklas genom bostäder, hotell, golfbana med mera. Mats Paulsson hyllades nyligen av Ingvar Kamprad i ett handskrivit brev som Fastighetsvärlden publicerade. (3,14)

(6) Frispråkig finansman som inledde sin karriär som portföljförvaltare på SE-Banken. Startade tillsammans med Sven Hagströmer mäklarfirman Hagströmer & Qviberg som tog över investmentbolaget Öresund. Det blev startskottet för en mängd företagsuppköp med åtföljande styckning och utförsäljning. Bland de bolag som Qviberg stuvat om i finns Custos, Perstorp, Skanska, Hufvudstaden, Drott, Skistar, Wihlborgs och Fabege. Qviberg har gjort många affärer med Erik Paulsson. Är idag bland annat styrelseordförande i Fabege och styrelseledamot i Skistar. (3,07)

(13) Ständigt kommer han med nya idéer och uppslag till affärer. Han har ännu inte fyllt 40 år, men har ändå varit med och tagit tre bolag till börsen (Balder, Din Bostad och nu M2 Industrifastigheter). Han äger sedan länge ett stort helt eget bestånd i Erik Selin Fastigheter AB och har i år även startat KunskapsPorten och köpt en stor post i Catena samt sålt sin andel i både Fosema och Backahill. Som ung föll han offer för ett högt spel med aktier och optioner. Han startade då om från scratch och valde fastighetsbranschen. Som 24-åring besökte han några banker för att få låna 20 miljoner kronor för att köpa en fastighet i Ängelholm. Sen har det bara rullat på i allt högre tempo för mannan som är fåordig och anspåkslös. Selin som dock yttrat ”det här är ingen rocket-science precis”. (2,94)

(NY)Thomas Erséus fick ifjol den något otacksamma uppgiften att ta över VD-posten i Kungsleden efter den mycket framgångsrike Jens Engvall. Han kom närmast från posten som europachef f?r ett brittiskt konsultbolag inom fastighetsbranschen, WSP. Under Erséus ledarskap har Kungsleden stöpts om. Bolaget har i ett antal stora affärer sålt av stora delar av sin kommersiella portfölj och satsar i stället på publika fastigheter, modulfastigheter och internationellt. Återstår att se om detta räcker för att succébolaget skall fortsätta sina framgångar. (2,88)

(11) Advokaten som sadlade om. Efter några år som advokat gick Lennart Sten till GE Capital där han blev ansvarig för fastighetsverksamheten 2001. Rekryterades som ny VD för Fabege 2004 men det blev en kortvarig period då ett offentligt bud kort därefter lades på bolaget. Är sedan tre år tillbaka som ansvarig för GE Real Estate Norden. Det senaste året har han på ett tydligt sätt vridit om fokus för bolagets verksamhet från landsortsfastigheter till storstäderna och några utvalda regionorter. (2,87)

(9) En mycket stor del av de som idag arbetar med analys och företagsledning i svenska fastighetsbolag har utbildats av Stellan Lundström vid KTH i Stockholm. Lundström har under flera decennier varit ledande inom fastighetsekonomisk forskning i Sverige. Han spelade också en mycket central roll när bank- och fastighetskrisen i början på 90-talet skulle redas ut. Stellan Lundström fick personligen uppdraget direkt från regeringen att organisera värderingsarbetet av de fastighetspanter som bankerna blivit sittande med. (2,85)

(NY) Intog vid årsskiftet VD-stolen i Fabege efter Erik Paulsson. Han har varit verksam i bolaget ända sedan 1994 Senast som chef för avdelningen Projekt & Utveckling. Gick länge i storebror Gustafs fotspår. Christian Hermelin är långvägare inom Paulssonimperiet och han träffade Paulsson när han började jobba i BPA:s fastighetsbolag Oskarsborg där Christian var ansvarig för Stockholmsregionen. I kulisserna på Fabege finns Erik Paulsson som fortfarande styr vid transaktionerna och som enligt ryktet även vad med och ”trollade” när bolaget skapade ytor till Carnegies planerade nya huvudkontor i city. Bland Christian Hermelins framtida utmaningar finns en stor projektbank som bolagets hoppas ska ge klirr. (2,82)

(15) Han har varit JM lojal under hela sitt yrkesverksamma liv. Från grunden är han civilingenjör från KTH och har efter sin utbildning jobbat i olika positioner inom JM. Han utsågs till VD i november 2002 och efterträdde då Carl Eric Stålberg. Skoglund kom då närmast från posten som affärsenhetschef för JM Bostad. Han har arbetat inom JM-koncernen sedan 1986. Utmärkte sig på en topplista hos SvD som den sämst betalde VD:n bland börsens bolag på A-listan, med i sammanhanget något blygsamma 4,9 miljoner. (2,81)

(33) VD och huvudägare i börsnoterade FastPartner sedan 1997. En starkare fokusering till Stockholmsområdet samt förbättrade finansiella muskler har gett god utdelning de senaste åren. Fortfarande välkänd för sin ”corner” i Saab-Scania i början av 90-talet och som färgstark och initiativrik finansman. I dagarna mycket aktuell med starten av ett projekt vid Östermalmstorg i Stockholm. Där ska gamla ”Folkanhuset” rivas och en ny byggnad med butiker kontor samt bostäder uppföras (2,75)

(10) Går i pension vid 62 års ålder strax efter årsskiftet. Westin tog över rodret för AP-fondernas fastigheter i oktober 1998. Han blev då VD för det bolagiserade fastighetsinnehavet i AP Fastigheter AB. Under hans ledning har företaget satsat mer och mer på stadsförnyelseprojekt. Innan AP Fastigheter var Per-Håkan chef för SJ:s fastighetsdivision och satt även i ledningsgruppen för SJ. På SJ och på Stockholms stad, där han också arbetat, har han i hög grad varit delaktig i utvecklingen av området kring Centralstationen, WTC, det kommande konferenskomplexet med mera. (2,72)

(8) Catella har haft en tung sommar och höst när flera nyckelpersoner valt att lämna bolaget som få tidigare övergett. Det har tvingat Schuss att överta VD-skapet och därmed återvända från Moskva där han höll på att bygga grunden för en etablering på den ryska marknaden. Det var 14 år sedan som Lennart Schuss tillsammans med Johan Ericsson drog igång Catella Corporate Finance. De gjorde sina första fastighetsaffärer tillsammans på Stockholms Fondkommission i slutet av 80-talet. Lennart Schuss började sin bana som analytiker men bytte snabbt bana och inriktade sig på att genomföra affärer. Han är kanske den som främst personifierar Catellas framgångar med fastighetstransaktioner. Hans ihärdighet är omvittnad. Han fortsätter att arbeta med fastighetstransaktioner men ansvarar också för breddningen av bolagets affärer mot retail och media. (2,71)

(29) Baron Hermelin betraktas som en av landets skickligare uthyrare. Redan i lilla norrländska Bastuträsk i mitten av 80-talet visade sörmlänningen sin förmåga och därefter har många försökt kopiera hans tänkande. VD för Klövern som hösten 2006 köpte ett miljardbestånd i Kista där det nu kompletteras med mässa och hotell. Gillar motorsport och speciellt trial där han tidigare tillhört världseliten. (2,69)

(18) Under många år var Jan Wejdmark den kanske mest kända av Sveriges fastighetsvärderare. Han har de senaste tio åren varit med och byggt upp Newsec till en stor konsultkoncern som nu samlas under moderbolaget Stronghold. För något år sedan tog Wejdmark på sig uppdraget att expandera Newsecs transaktionsverksamhet, en verksamhet som tidigare aldrig riktigt lyft. Målet är högt satt, att bli ledande. (2,65)

(17) Gjorde en rejäl vinst när han för ett år sedan sålde Sturekvarteren efter en intensiv budstrid. Uhlén håller även på att bygga upp ett ”nytt” bolag av Skandia Livs fastighetsbolag. Han tillträdde Diligentias VD-stol i september 2005 och har medvetat hållit en låg profil på transaktionsmarknaden för att få ordning på bolaget som genomgått stora förändringar de senaste åren. Uhlén kom närmast innan Diligentia från egen verksamhet, där han bland annat haft ett antal styrelseuppdrag i fastighetsbolag och andra bolag. Han var tidigare koncernchef i Anders Diös AB och vice VD i Skanska Sverige AB. (2,64)

(22) En av fyra blivande fastighetsekonomer på KTH som för 20 år sedan som såg behovet av en tidning som behandlar fastighetsekonomi. Kvartetten grundade Fastighetsvärlden. Flera är de fastighetskungar som fått se sig granskade i hans analyser i tidningen. Få skulle bli gladare än Wredenmark om någon tillverkar ett Trivial Pursuit i fastighetskunskap. (2,63).

Fler 50 Mäktigaste

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Tronskifte i toppen

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år. Ny etta i år.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Hela listan publicerad

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2019

För 14:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Läs hela 50-listan.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2018

Branschens stora omröstning. Läs även om vem som blev Årets kvinna och vem som utsetts till Årets rookie.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2017

Nu är det klart vem som röstats fram till fastighets- och byggbranschens mäktigaste. FV inleder här nedräkningen. Nya placeringar avslöjas varje vardag klockan 11.11.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2016: 1-25

Här redovisar vi placeringarna 1–25 i 2016 års omröstning. Det är elfte året som omröstningen genomförts. På plats 24 hittar du ”Årets Rookie”

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2016: 26-50

Här redovisar vi placeringarna 26–50 i 2016 års omröstning. Sju nykomlingar har röstats in på årets 50-lista.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2015: 1-25

Branschens omröstning 2015. Se vem som vann och vilka som röstades in på 50-listan.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2015: 26-50

Här redovisas placeringarna 26–50 i den stora branschomröstningen.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2014: 1–25

Branschens omröstning 2014. Här redovisar vi placeringarna 1–25. Det blev i år skifte i toppen. Läs hela listan.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2014: 26-50

Omröstningen inom bygg- och fastighetsbranschen 2014 är avslutad. Här redovisas platserna 26–50. I år har sju nykomlingar tagit plats på listan.

50 Mäktigaste

2013: 1-25

Resultatet av omröstningen ”Mäktigast 2013” är nu klart. Se vem som vann, vem som blev högst placerade kvinna och vem som blev årets rookie.

50 Mäktigaste

2013: Plats 26-50

Resultatet av den åttonde ”Mäktigaste-omröstningen”. Här redovisas platserna 26–50.

50 Mäktigaste

2012: Plats 1-25

Branschens mäktigaste 2012 är korad! Det blev en ny ”vinnare” efter att bygg- och fastighetsbranschen röstat. Här presenterar Fastighetsvärlden placeringarna 1-25. Det var knallhårt i toppen.

Tillbaka till förstasidan