Topplistor

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Formidabelt stor förändring från premium till rabatt

Aktiemarknaden var väldigt positiv om värdena och framtidsmöjligheterna för fastighetsbolagen för ett år sedan. Nu är det rabatt på det mesta.

Förändringar i Balders ledningsgrupp

Erik Selin har nu format sin nya ledningsgrupp. Totalt består den av fem personer när Benny Ivarsson lämnar.

Så har det gått på börsen för de tio största

Endast tio fastighetsbolag har numer ett börsvärde på över 20 miljarder kronor. Kursutvecklingen under 2022 har gått hårt åt såväl ...

Lefva säljer till Tyresö Bostäder

Kommunala Tyresö Bostäder har förvärvat en hyresfastigheten Kardemumman 1 av Lefva Fastigheter.

K-Fast i affär med Balder

Transaktion på nästan 200 miljoner kronor.

Nivika säljer 35 procent över värdering

Nivika har avyttrat fastigheten Bikupan 19 i Varberg. Förvärvar gör Derome. Pris: 45 miljoner.

Entra i stor försäljning till Capman

Entra, som har Balder och Castellum som största ägare, har sålt en kontorsfastighet om 20.000 kvm i Oslo till Capman.

Minns du: 24 mest lästa nyheterna under 2022

Det var ett riktigt intensivt nyhetsår.

Sveriges Skolledare tecknar avtal i Rymden

2023 öppnar kontorsfastigheten Rymden vid Slussen efter en omfattande renovering av det tidigare Tyrénshuset. Nu har Sveriges Skolledare tecknat hyresavtal ...

Arcona får uppdrag av Fabege i Sjöstaden

Arcona har fått i uppdrag av Fabege AB att utföra en om- och påbyggnad av fastigheten Kv. Påsen 1, i ...

K-Fast Kilen köper byggrätter i Örebro för 111 mkr

K-Fast Kilen har förvärvat byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Örebro. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Almby 12:43 och ...