Catena lyfter förvaltningsresultatet

Catenas VD Benny Thögersen tycker att deras inriktning visat god styrka det senaste kvartalet. – Marknaden har varit avvaktande men vi …

Fortsatt förbättring hos Platzer

Platzers vd PG Persson sammanfattar det första halvåret 2020 med att bolagets lyckats väl givet de utmaningar det bjudit på: …

Privata aktörer bakom ny tingsrätt i Hudiksvall

När Hudiksvall snart ska få en ny tingsrätt så ligger det privata Smedjan Samhällsfastigheter AB bakom projektet. Initialt fanns det …

Tar matglad era slut med pandemin?

”Kan alla vinna på mat? Det är lite svårt”.

Ny rutinerad ekonomidirektör tar plats

Peter Anderson har utsetts till ny ekonomidirektör på Jernhusen och kommer att tillträda den 1 september. Andersson efterträder Anders Bäck …

K2A köper litet projekt i Motala

K2A förvärvar via en bolagsaffär fastigheterna Motala Lilla Berg 1:4 och 1:5 där ett LSS-boende ska uppföras. K2A erlägger köpeskilling …

EQT siktar på ännu mer logistikfastigheter

Gjorde en rivstart förra sommaren och har fortsatt öka snabbt på utvalda orter

Fortsatt tillväxt i Wihlborgs förvaltningsresultat

För första halvåret redovisar Wihlborgs fortsatt ökande hyresintäkter och ett förbättrat förvaltningsresultat. Lägre värdeökning på fastighetsbeståndet innebär dock att resultatet …

Magnolia säljer Borlängeprojekt till SBB

Långa hyresavtal tecknade för projektet som ska står klart 2022.

Försäljningar samt covid-19 påverkade Fabeges resultat

”För tidigt att dra slutsatser om ändrat beteende”.

Brottsmisstänkt lämnar Balder direkt

Framhåller flera anledningar. Har kommit överens med Erik Selin.

Serafim hyr ut vakant hus i Nacka

Serafim Fastigheter hyr ut den tidigare vakanta fastigheten Sicklaön 145:16 i Nacka. Serafim Fastigheter har tecknat hyresavtal med två nya …

Brinova utökar i Karlskrona

Brinova utökar sitt bestånd i Karlskrona genom att förvärva en bostad- och en samhällsfastighet i Karlskrona. Priset: 42 miljoner kronor.

Arctic köper av Magnolia

Här skulle kineserna dominerat… Men nu blir det något annat.