Topplistor

Största affärerna 2019

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2019. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Gröna Skolfastigheter i sin första affär

Nystartade Gröna Skolfastigheter har via en bolagsaffär förvärvat fastigheten Ventilen 1 i Skövde. Samtidigt har bolaget breddat sin ägarkrets. Fastigheten …

Nordika köper kontor i centrala Helsingfors

Nordika passar på att förvärva en centralt belägen kontorsfastighet i Helsingfors från en tysk fond som som är under likvidation. Fastigheten är …

”Rabatterade” priset när rättslig process hotade

I slutskedet av affären dök en obehaglig överraskning upp. Det likviditetsvaga bolag gjorde en snabb överenskommelse och gick ner i pris.

Oscar amorterar 112,5 mkr av obligationslån

Nu fullgör Oscar Properties det villkor som sattes upp i maj i år för en förlängning av det utestående obligationslånet …

Aros Bostad backar ur flera projektförvärv

Aros Bostadsutveckling meddelar att bolaget väljer att inte fullfölja flera tidigare kommunicerade förvärv. Anledningen sägs vara förändrade förutsättningar i respektive …

Skanska satsar 2,1 mdr på bostadsprojekt i USA

I Tysons, Virginia, strax väster om Washington ska Skanska investera 221 miljoner dollar, cirka 2,1 mdr SEK i ett nytt …

Fastatorbolag dubblar med köp för 600 mkr

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB utökar sin volym rejält via en affär med fastigheter för 600 miljoner. Man mer …

SBB har greppet om Hemfosa

Kontrollerar 87,8 procent av aktierna och förlänger accepttiden.

Fyra nya internationella affärer av Sagax

Via fyra separata transaktioner har Sagax förvärvat nio fastigheter i Madrid, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Finland. …

Mofast köper för 840 miljoner av SBB

Andra stora förvärvet under året mer än dubblar beståndet – genomför nyemission för att finansiera affären.

Serneke tar likviditeten före vinsten

Serneke tar likviditeten före vinsten. Nöjer sig med 25 procent av möjlig tilläggsköpeskilling från Castellum när Säveaffären slutregleras i förtid.

Skanska säljer i Washington för 1,5 miljarder

Under hösten 2018 slutförde Skanska sitt projekt med kontorsbyggnaden 99M i Washington DC. Nu säljer man fastigheten, med en uthyrningsgrad …