BJC rensar för att satsa på projekt

Wilundia förvärvar tomträtten Högsbo 11:1 i Göteborg från BJC, som haft Newsec som säljrådgivare. Byggnaden har en total uthyrbar area …

Catena förvärvar i Linköping för 68,1 miljoner

Catena köper fastigheten Mappen 1 i Linköping, nära flygplatsen. Förvärvet sker som fastighetsaffär till ett värde om 68,1 miljoner kronor. …

Bostadsfokuserade Alm öppnar för kontor

Alm Equity lyfte resultatet väsentligt under 2017. Resultatet efter skatt uppgick till 456 mkr (192). Under det fjärde kvartalet såldes …

D. Carnegie & Co genomför företrädesemission

Carnegie & Co genomför en företrädesemission om 1 013 mkr. Bolagets aktieägare erbjuds teckna en ny aktie för varje sju …

Trianons förvaltningsresultat förbryllar

Det senaste året har Trianon växt avsevärt. Hyresintäkterna ökade med 50 procent till 261,7 mkr (174,4) och bakom det ligger …

Negativt Q4 för Tobin Properties

Det fjärde kvartalet var en riktig prövning för Tobin Properties framgår av bokslutet. Resultatet efter skatt var negativt, –14,4 mkr, …

Byggstart för en helt ny stadsdel i Helsingborg

Största stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg i modern tid.

SHF satsar tungt i Kristianstad – signerar ankare

Coop har valt att etablera sitt nya butikskoncept Stora Coop vid Svenska Handelsfastigheters handelsområde Härlöv i Kristianstad. Coop har tecknat ...

Jättelik Coop stänger hos Grosvenor

Det kan bli fler nedläggningar när Coop går över till nytt butiksformat.

Planen som ska rädda Concent från ruin

Kampen mot klockan går vidare. Långivarna föreslås bli ägare till omtvistat projekt.

Genova 08-köper från Magnolia

Säljaren avyttrar annat än bostäder.

Heimstaden når 60 miljarder – efter nytt trixande

Vice VD: ”Koncernen kommer efter transaktionen ha en större investeringskapacitet än någonsin”.

Slår till med köp i Kanada

Den svenska aktören når ett bestånd om 10 miljarder.

Tentacle vill snabba upp transaktioner

Smarta digitala lösningar för fastighetssektorn, proptech, börjar nu göra allt större avtryck. Ännu en aktör vill effektivisera transaktionsprocesserna.