Brinova investerar 120 miljoner i Västberga

Grönsakshallen Sorunda AB har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Brinova om att hyra ytor för logistik och livsmedelshantering i Västberga i Stockholmn. För Brinova innebär uthyrningen samtidigt att man investerar 120 miljoner i en ny- och ombyggnad.

Gotska bygger för handel i Lidköping

För två år sedan tog Gotska Fastighets AB hem en markanvisningstävling i Lidköping.  Affären fullföljts genom att företaget köpt dels det befintliga ”Bahcohuset” dels mark från kommunen och där skapar 11000 kvadratmeter handelsyta.

Kungsleden köper med 11 procents avkastning

Motala Verkstad hyr 30000 kvm. I Motala har Kungsleden förvärvat en fastighet med 30000 kvadratmeter för 52 miljoner. Fastigheten hyrs …

JM ökar försäljning och produktionsstarter

Resultat efter skatt ökade till 187 (63) miljoner hos JM under första kvartalet. Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7,1). Antal …

Bäckman ny marknadsområdeschef hos Bonnier

Rikard Bäckman har rekryterats som marknadsområdeschef med ansvar för norra Storstockholm hos Bonnier Fastigheter. Han tillträder tjänsten den 1 augusti. …

Mälarsanering köper fastighet i Uppsala

Industrifastigheterna Librobäck 18:5 och 18:6 i Uppsala har förvärvats av Mälarsanering i Sverige AB. Fastigheterna som ligger i det växande …

Ökade räntor sänkte resultatet

Trots att hyresintäkterna hos FastPartner ökade med 7 procent till 116,9 (109,3) mkr minskade förvaltningsresultatet till 50,4 (55,6) mkr under …

Catena nu helt ett Solnabolag

Resultatet efter skatt uppgår till 91 (124,8) mkr för första kvartalet hos Catena. Endast en mindre del av det, 23,9 …

Wihlborgs stod emot räntorna

Förbättringen av Wihlborgs resultat till 214 (120) mkr förklaras främst av positiv värdeförändring på fastigheter och derivat om totalt 105 …

AFA och ByggVesta i affär om 1,1 miljarder

AFA går in som hälftenägare i Grön Bostad AB, som ursprungligen är ett dotterbolag till ByggVesta. I Grön Bostad finns sju enheter som innehåller cirka 900 lägenheter varav cirka 425 lägenheter är under produktion

16 största äger 294 000 lägenheter

Flera större allmännyttiga bostadsbolag har de senaste åren sålt stora bostadsbestånd, något bolag har köpt och en handfull har ett ambitiöst byggprogram. I senaste magasinet Fastighetsvärlden listar vi de 16 största bolagen vilka sammanlagt äger 293 900 lägenheter.

Värden gav skjuts åt Kungsleden

God värdestegring i det publika beståndet samt på finansiella instrument står för merparten av den förbättring som Kungsleden visar i …

Valad ska fylla Älvsjö 360 med JLL:s hjälp

Stora ytor har blivit vakantställda i Valads fastighet Kabelverket i Älvsjö i södra Stockholm. Ett nytt koncept har tagits fram …

Liten utväxling på investeringarna

Wallenstams kvartalsresultat landade på 149 (39) miljoner efter skatt. Den största anledningen är värdeförändringar på derivatinstrument. Men förvaltningsresultatet har ökat …