Stockholms Sjukhem säljer för 151 miljoner

Efter en nyligen lyckad fastighetsaffär för 235 miljoner följer Stiftelsen Stockholms Sjukhem upp med avyttring av ytterligare två bostadsfastigheter; Systern 6 på Sysslomansgatan 11, Kungsholmen, och Sonetten 3 på Virebergsvägen 3 i Solna.

Peab ska göra bostäder av Lantmännens silo

Marksanering och grundläggningsproblem sänkte priset. Efter att Lantmännen drivit fram en ny detaljplan för sin silofastighet Spelhagen 1:6 vid Nyköpings …

Aberdeenfond köper centralt i Åbo

Redevco har sålt sin fastighet ”Turun Sampotalo” till Aberdeen Balanced Property Fund. Någon uppgift om köpeskilling lämnas inte av parterna. …

Bara uppåt för Brinova

Brinovas helårsresultat före skatt steg från 247,5 till 330,5 miljoner. Kraftigt ökade hyresintäkter, högre realiserade värdeförändringar  och minskade räntekostnader samverkade …

Tidigare engångsersättning skymmer förbättring

Fastpartners resultat före skatt och värdeförändringar för fastigheter ökade till 262,5 (174,5) miljoner. Förvaltningsresultatet blev något lägre än för 2008, …

Duncan Sunter går till CBRE

CB Richard Ellis förstärker sin värderingsverksamheten vid stockholmskontoret genom att anställa Duncan Sunter. Närmast kommer Sunter, som har 20 års …

Thomas Norell ny generaldirektör

Till ny generaldirektör för Statens Fastighetsverk har Regeringen utsett Thomas Norell. Det är ett kort förordnande som sträcker sig mellan …

Skanska gör vinst på vägförsäljning

Skanska säljer sin 50-procentiga andel av aktierna i Orkdalsvegen E39 i Norge, en offentlig-privat-samverkan (OPS). Försäljningspriset motsvarar 170 miljoner kronor …

Bostadsvärdena steg med 10 procent

Det blev en mycket stark värdeutveckling för bostadsfastigheter 2009 enligt SFI / IPD Svenskt Fastighetsindex. Värdestegringen blev hela 10 procent och totalavkastningen 13,9 procent. Men där tar de positiva siffrorna slut. För kontorsfastigheter blev värdeutvecklingen –5,6 procent, butiksfastigheter –3,4 procent och industrifastigheter –7,3 procent.

Pressens Pensionskassa satsar i Lund

PP Pension Försäkringsförening har genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten S:t Clemens 8 i Lund från Gerda Förvaltnings AB. Fastighetsvärlden bedömer att fastighetsvärdet i transaktionen är drygt 100 miljoner.

Lundbergs satsar på framtidsläge i Linköping

Köper gamla brandstationen för att bygga kontor och bostäder. Lundbergs har tecknat avtal med Linköpings kommunala fastighetsbolag, LKF, om att …

Bra resultat för Atrium Ljungberg

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen hos AtriumLjungberg ökade till 1 052 (935) miljoner och resultatet före värdeförändringar blev 667 (537)miljoner. Efter orealiserade …

Balder vände till positivt resultat

Realiserade och orealiserade värdeförändringar tog ut varandra och Balder kunde därmed vända helårsresultatet före skatt till 304 (– 481) miljoner. …

Newsec får uppdrag av Patrizia

Patrizia Immobilien KAG har upphandlat ny förvaltning för sitt bostadsbestånd om 1 018 lägenheter i Haninge/Jordbro och Skärholmen. Newsec tog …