Topplistor

Mäktigast 2009: Plats 26-50

Här redovisas placeringarna 26-50 i omröstningen av ”50 Mäktigaste” för 2009. Hela 400 personer deltog i omröstningen.

Elfstadius lämnar Colliers efter oenighet

Johan Elfstadius lämnar Colliers på grund av oenighet om hur den svenska verksamheten, där han varit VD de senaste 3,5 åren, ska drivas. Elfstadius berättar även för Fastighetsvärlden att oenigheterna har pågått i ungefär ett och ett halvt år.

Vasakronan säljer små ”smycken” för 267 mkr

20 intressenter när 3 fastigheter i Gamla Stan och vid Kungsträdgården säljs. Jätten Vasakronan har sålt tre av sina tolv …

Einar Mattsson säljer 200 lägenheter till HSB

HSB Södertörn köper 207 hyreslägenheter av Einar Mattsson Fastighets AB och tredubblar därmed sitt bestånd. Det underliggande fastighetsvärdet bedöms till 130 miljoner kronor.

FPG första hyresgäst att flytta in i ”The View”

Hyr 1800 kvm för nästan 4500 kr/kvm – Hoppas på över 5000. Den 1 mars 2010 blir Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, FPG, …

Anders Jarl: ”Det går bra för Wihlborgs”

Periodens resultat ökade med 17 procent till 360 Mkr (307). Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 404 Mkr (342) och …

Eklandia hyr ut 2900 kvm på Hisingen

Bolaget GB Framåt hyr 2 900 kvadratmeter av Eklandia i fastigheten Backa 27:2 vid Stigs Center i Göteborg. GB Framåt …

Miljardplan för hotell och spa i Huddinge

Till en kostnad av 2–2,5 miljarder kronor planerar finländaren Esa Ranta ”Huddinge Resort”. DI.se skriver att han har en tomt …

Köpt krisande bostäder i Florida för halv miljard

Acta hoppas på vändning i USA. Acta jagar fynd på den krisande amerikanska bostadsmarknaden. Bolaget har i fem  förvärv köpt …

Så här ser Oscars bostadsskrapa ut

Hoppas på en bit över 100 000 kr/kvm – River Gasklockan. Den välkända och 96 meter höga stålgasklockan vid Norra …

Hemfosa köper publika fastigheter av Gästrike

Hemfosa har förvärvat tre nyproducerade fastigheter i Gävle från privatägda Gästrike Invest. Samtliga fastigheter har långa hyresavtal och en av fastigheterna står redan färdig, medan de andra ska vara klara till årsskiftet.

Bra intresse för kontor vid Östermalmstorg

FastPartner har tecknat det första hyresavtalet för kontorslokaler i sin fastighet under uppförande vid Östermalmstorg. Segulah, som ska flytta in i lokalerna under april, har skrivit avtal för ett helt våningsplan omfattande cirka 1000 kvadratmeter.

Låga räntor lyfter Fabegeresultat

Vakanserna i beståndet är marginellt högre än för ett år sedan samtidigt som hyresintäkterna varit relativt stabila. Det tillsammans med …

Struktur tar över kontrakt från Addici

Addici knoppar av ett 20-tal kontorsserviceuppdrag i Stockholmsområdet till Struktur. Bakgrunden till affären är att Addici renodlar sin strategi som …