Fabege måste betala 118 miljoner till i skatt

Regeringsrätten har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till Fabege avseende en kammarrättsdom från 2006. I den domen avslogs Fabeges överklagande i ett skatteärende avseende omprövning av 2002 års inkomsttaxering för Fabege Storstockholm AB.

Klövern fortsätter kamp för underskottsavdrag

En litet utslag i rätt riktning samt ett stort i motsatt riktning fick Klövern när Länsrätten meddelade dom i ett …

Stockholms Hamnar hyr ut Magasin 7

 Scandinavian Motorsport Centers öppnar en ny stor Gocartanläggning på Gärdet i Stockholm. Företaget hyr lokaler i Magasin 7 i Frihamnen …

Vakanser belastar Förvaltaren

Det blev ett positivt resultat om 36,7 miljoner efter finansnetto för Sundbybergs fastighetskoncern Förvaltaren. I resultatet ingår nedskrivningar hos dotterbolaget …

Cronholms ska sälja åt Region Skåne

Region Skåne har tecknat ramavtal med Cronholm Kommersiella att hantera försäljning av organisationens fastigheter i Skåne.  Det är ett tvåårigt …

Nytt konvertibel- program i JM

Styrelsen i JM föreslår ett nyttkonvertibelprogram samt ett teckningsoptionsprogram riktade till anställda i bolaget. Programmen kan ge en utspädning om …

Leimdörfer blir åter helägt av partners

För två år sedan såldes Leimdörfer till Glitnir Property Holdings och förutom frigörandet av kapital till delägarna och samtidigt underlätta en geografisk expansion. Den isländska finansiella kollapsen ändrade dock helt förutsättningarna och nu köper Leimdörfers partners tillbaka företaget.
– Som en helt oberoende och till 100 procent partnerägd aktör ser vi nu fram emot att fortsätta att utveckla våra erbjudanden, säger VD Sven Dahlin.

Comfort Hotel i Malmö byggs till med 180 rum

Wihlborgs och Choice Hotels Scandinavia har tecknat ett 15-årigt hyresavtal som innebär att Wihlborgs utför om- och tillbyggnad på nuvarande Comfort Hotel Malmö. Hotellet ligger vid Slagthuset strax intill Malmö central.

Vasakronan bygger ut för Ramböll i Stockholm

Det var endast några månader sedan teknikkonsultföretaget Ramböll flyttade in i 9 000 kvadratmeter stora lokaler på Krukmakargatan på Södermalm …

Klara Södra Gymnasium hyr av Folksam på Söder

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring har hyrt ut lokaler på Tullgårdsgatan 12, Södermalm i Stockholm, till Klara Södra Gymnasium. Avtalet omfattar cirka …

The Casbah etablerar sig i Kista Galleria

Kista Galleria har tecknat avtal med The Casbah avseende en butik om 1 258 kvadratmeter. Butiken, fördelad över två plan …

Ny VD för Veidekkes entreprenadverksamhet

Erik Alteryd, nu regionchef inom Veidekke Bygg Stockholm, blir den 1 april 2009 VD för Veidekke Entreprenad AB inom Veidekke …

Sundqvist gjorde upp med Carnegie

Sent i går kväll ledde förhandlingar fram till en uppgörelse mellan Carnegie och Maths O Sundqvist. Den innebär att Carnegies dotterbolag Valot tar över Skrindankoncernen som bland annat äger Fabös och Norrvidden.

Uppsalahem förvärvar hus från Landstinget

Under måndagen tog Uppsalahems styrelse principbeslutet att förvärva tre fastigheter från Landstinget i Uppsala län. Fastigheterna är belägna i Kåbo och Svartbäcken, i Uppsala.