Krönikor

Städers skuggor

”Men det som verkligen på bred front skulle
behöva renoveras är ju hela folkhemsbygget”

NCC säljer P-hus i Malmö för 100 Mkr

NCC Property Development har träffat avtal om försäljning av fastigheten Stapelbädden 5 i Västra hamnen i Malmö till S-Kon Fastigheter AB . Försäljningen genomförs som en bolagsaffär och köparen erlägger likvid och tillträder bolaget i augusti 2009.

Ombildningsstoppet hävt i Stockholm

Nu häver politikerna i Stockholm det stopp för ombildningar av kommunula bostäder som rått på grund av finanskrisen. Familjebostäder har låtit tio förortsföreningar som anmält sitt intresse veta vad det skulle kosta att köpa loss sina hyresrätter.

Akademiska hus kräver åtta miljoner av Örebro

Akademiska hus anser att Örebro kommun begått ett kontraktsbrott. I en stämningsansökan kräver företaget drygt åtta miljoner kronor av kommunen. …

Peab bygger åt Sveafastigheter i Kalmar

Som nyhetsbrevet tidigare meddelat kommer Sveafastigheter att slutföra sitt projekt Modehuset i området Hansa City i Kalmar. Nu meddelar Peab …

Catena investerar och förlänger avtal i Haninge

Catena har beslutat investera fyra miljoner kronor i en bilanläggning i Haninge. Samtidigt har en överenskommelse träffats med hyresgästen Bilia …

Ny VD på Polaris

En tillförordnad VD har utsetts efter avgående Jens Wikström på det kommunala fastighetsbolaget Polaris i Skellefteå. Han heter Jan Sundbom, …

Värdet på Brinovas fastigheter steg

Hyresintäkterna för Brinova steg enligt bokslutet med 23 procent till 381 (308,8) miljoner kronor under 2008. Driftsöverskottet steg med 10 procent till 237 (216,4) miljoner kronor. Det innebär att bolaget redovisar en vinst på 241 (351) miljoner kronor, varav positiva värdeförändringar, realiserade och orealiserade, på fastigheter ingår med 26,6 (139,1) miljoner kronor.

Förlust för Fastpartner

FastPartners hyresintäkter ökade under fjolåret med 28 procent till 488,2 (381,5) miljoner kronor. Det fick till följd att förvaltningsresultatet sprang upp med mer än 30 procent till 221,8 (170) miljoner kronor. Trots den positiva utvecklingen redovisar bolaget en förlust efter skatt på -77,1 (363,8) miljoner kronor.

Bygg-Fast bygger 450 lägenheter åt Stigberget

Bygg-Fast Projekt har uppdraget att ansvara för byggnationen av 452 mindre hyresrätter, 3 700 kvadratmeter butikslokaler samt underjordiskt garage med …

Ny VD i Förvaltaren Lokalfastigheter

Sophia Mattsson-Linnala, tidigare tillförordnad VD för Fastighets AB Förvaltaren, tar över som tillförordnad VD för kommunägda Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg …

Wallenstam fokuserar på bostadsbyggande

Wallenstam har som mål att bygga 2 500 bostäder till och med 2012. För att öka fokus på nybyggnation och …

SFI/IPD: Prisfallet är minus åtta procent.

SFI/IPD publicerar idag sitt årliga fastighetsindex. Enligt indexet har den genomsnittliga totalavkastningen för alla typer av fastigheter minskat med 3,3% under 2008. Det innebär ett värdefall på 7,9%. Största fallet noteras för kontor som fallit med med 8,4%.

Backemar och Åkerlund till ny retailsatsning

Rådgivningsföretaget Newsec gör nu en storsatsning på handelsfastigheter och samlar all kompetens inom området under namnet Newsec Retail. Lars Backemar och Magnus Åkerlund har rekryterats till tjänster som seniorkonsult respektive operativ chef. Newsec Retail kommer att ge rådgivning inom hela Newsecs hemmamarknad, det vill säga norra Europa.