Trio köpte bostäder för tre miljarder

Stena Fastigheter köper ett bestånd om 657 lägenheter som finns i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårby. Priset är 327 miljoner. …

Wallfast dubblar sitt bostadsbestånd

Genom förvärvet mer än fördubblar Wallfast sitt bostadsbestånd i Stockholm.
– Vi är mycket nöjda med förvärvet och har bildat ett dotterbolag, Hässelby Hem som kommer att bedriva fastighetsförvaltningen av beståndet säger Mikael Eskils (bilden), VD för Wallfast AB.

Underhållsbehov fällde större affär

Stockholms stads försäljning blev något mindre än det ursprungligen planerades för. Det var fastigheter i det sydvästra paketet som inte …

Fallande vinst för Akademiska Hus

Akademiska hus rapporterar ett resultat efter skatt på 354 (460) miljoner kronor för det första kvartalet. Det lägre resultatet beror …

Regeringen vill ha ägarlägenheter

Regeringen föreslår att ägarlägenheter skall tillåtas från och med den 1 april 2009.  Det ska vara ett komplement till hyresrätt …

Utan ökning liten vinst åt Jernhusen

Jernhusens resultat efter skatt  första kvartalet uppgick till 33 (350) miljoner kronor. Minskningen beror främst på att höga värdestegringar under …

Eva Ellenfors lämnar SEB

För knappt två månader sedan blev Eva Ellenfors Fastighetschef på SEB Wealth Management med kundansvar för Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs Fastigheter. Nu har hon valt att säga upp sig från sin tjänst.

NCC hyr ut till IHM Business School

NCC Property Development har tecknat avtal med IHM om att hyra 2 800 kvadratmeter i kontorsprojektet Västerport på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. IHM flyttar in under december 2008. Fastigheten är sedan tidigare såld till Credit Suisse Asset Management.

Home rapporterar om fortsatt stigande priser

För Home Properties har hyresintäkter och bruttoresultat för jämförbara fastigheter ökat med 1,1 respektive 7,9 procent jämfört med motsvarande period …

Projekten lyfte NCC:s resultat

För första kvartalet som normalt är ett svagt kvartal för NCC blev utfallet mycket positivt. Resultatet efter finansiella poster uppgick …

Trio förvärvar för tre miljarder

I mitten av december berättade Stockholms stad att ett stort antal kommunala bostadsfastigheter skulle avyttras. Nu är det klart vilka …

Norrvidden säljer handelshus för 250 miljoner

Norrvidden säljer sin 16 000 kvadratmeter stora volymhandelsfastighet i Birsta Syd utanför Sundsvall till Morleys European Property Fund för omkring 250 miljoner kronor. Fastigheten är uthyrd till 88 procent med Media Markt och Mio som största hyresgäster. De två återstående lokalerna kommer att färdigställas till juli 2008.

Carnegie Fastigheter hyr ut 5000 kvadratmeter

Carnegie Fastigheter Sverige AB har tecknat två tioåriga hyresavtal om totalt 5000 kvadratmeter med Stockholm Stad (Bromma Stadsdelsnämnd) respektive Landstingsfastigheter. Båda hyresavtalen avser fastigheten Racketen 10 i Alviks Strand.

Fortsatt underhållande cirkus i HSB Malmö

Att känslorna svallar ordentligt bland HSB Malmös medlemmar, förtroendevalda och anställda är närmast ett understatement. Inför årsstämman hos HSB Malmö …