Alliansen vill sälja Uppsalafastigheter

Den borgerliga styrgruppen för översyn av det kommunala bolagsägandet i Uppsala vill sälja de fastigheter där kommunen inte har verksamhet eller annan strategisk nytta med ägandet. Det innebär att kommunen säljer fastigheter för runt en halv miljard från bolagen Uppsala kommuns fastighetsbolag (Ukfab) och Uppsala kommuns Industrihus.

Fabege och Stockholms stad i stor affär

För 780 miljoner kronor förvärvar Fabege Apotekaren 22 med 29.000 kvadratmeter uthyrbar area samt 3.000 kvadratmeter garage i Stockholm.

Balder och GE Real Estate gör gemensam affär

Skanska säljer kontorsfastigheten Årstaäng 4, upplåten med tomträtt, i Stockholm för 455 miljoner kronor till ett bolag samägt av Balder och GE Real Estate. Vinsten uppgår till 160 miljoner kronor. Byggnaderna innehåller totalt 34.000 kvadratmeter kontorsyta.

Skanska satsar på nytt kontorsprojekt i Warszawa

Skanska har beslutat att utveckla ännu ett nytt kontorsprojekt längs huvudgatan Al Jana Pawla i centrala Warszawa. Byggnaden kommer att …

Hyrestillväxt gav mer värdeökning

Även under det senaste kvartalet har Fabege haft en värdeökning i beståndet, 216 miljoner (218). Den beror främst på stigande …

Stark orderingång hos NCC

NCC:s niomånadersresultat efter finansiella poster uppgår till 2001 miljoner (1529). Under det tredje kvartalet har dock resultatet sjunkit något, från …

Sveafastigheter köper i Åbo

Genom bolag köper Sveafastigheter en portfölj om fem fastigheter i Åbo och en i Helsingforsområdet av ett antal privat- personer.  …

Mycket svag värdeutveckling hos Diös

Driftsöverskottet ökar starkt hos Diös genom ett utökat fastighetsbestånd, från 99 miljoner under de första tre kvartalen 2006 till 146 miljoner för motsvarande period i år. Värdeförändringen i beståndet är dock nära 100 miljoner lägre i år så resultatet efter skatt har samtidigt försämrats från 183 till 100 miljoner.

Nu börjar toppstriden om vem som är mäktigast

Fastighetsvärldens läsare har under hösten röstat fram vem som är mäktigast i fastighetsbranschen i Sverige. Nu stiger spänningen när nedräkningen börjar för de femton som ligger i topp. Varje vardag de närmaste tre veckorna presenteras en ny makthavare klockan 11.11 på Fastighetsvärldens hemsida.

Snabb hyresökning enligt CBRE

Det senaste halvåret har god efterfrågan på kontorslokaler och sjunkande vakanser inneburit stark utveckling för kontorshyrorna i de bästa lägena …

DTZ tror på lägre transaktionsvolym i Europa

Efter mycket hög transaktionsvolym i Europa under de två första kvartalen i år förväntar sig DTZ att omsättningen sjunker med …

Corem utser ny styrelse idag

Om allt går enligt ritningarna kommer en extra bolagsstämma i Biolight International idag fatta beslut om den affär som skapar …

Dagon tar in hela projektledningsföretaget

Sedan tidigare har Dagon, noterat på Stockholmsbörsens observationslista, ägt 70 procent av Dagon Projektledning AB. Nu tar bolaget över även …

Avknoppningen av Victoria Park fullföljs

Försäljningen av 33,3 procent av aktierna i livsstilsbolaget Victoria Park har avslutats och Annehem fick in 92,8 miljoner före emissionskostnader. …