Fortfarande låga hyresintäket hos Ruric

Som enda noterat fastighetsbolag redovisar Ruric ett negativt resultat, -76,7 miljoner kronor (-16,8). Anledningen till det är den snabba expansion …

Lägre värdeökning hos Allokton

Allokton visar ett resultat om 97 miljoner efter skatt för 2006 (140). Det lägre resultatet förklaras till stor del av …

Coor bygger plattform i Finland genom förvärv

Coor Service Management köper det finländska servicebolaget AKP Karhula Oy. Förvärvet innebär att AKP Karhulas 103 medarbetare blir anställda av …