Snart klart med ABBA-museum

Planerna för det ABBA-museum som presenterades i november ser ut att bli verklighet. Efter att ha saknat lämplig lokal har initiativtagarna nu fått ett antal förslag som de anser riktigt bra. Ett av de hetaste alternativen nu är Statens Fastighetsverks Västra stallet i kvarteret Krubban på Östermalm

Akelius köper för 107 miljoner i Malmö

Akelius Fastigheter har förvärvat åtta fastigheter med totalt 202 lägenheter i centrala Malmö, 165 finns vid Nobeltorget och resten i Kirseberg. Köpeskillingen är 107,7 miljoner kronor och säljare är Skandinavisk fastighetsfond. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 11 600 kvadratmeter, varav 10 700 är bostäder.

Enighet om stigande hyror i Stockholm

Vid Fastighetsvärldens seminarium i Stockholm på torsdagen var optimismen om sjunkande vakansgrad och stigande kontorshyror stor. Flera aktörer trodde på …

Skoglund ny vd för Sandvikenhus AB

Patrick Skoglund efterträder blir vid halvårsskiftet ny VD för allmännyttiga Sandvikenhus AB. Han är idag ekonomichef i företaget och efterträder …

Christensen & Co och BSK får grönt ljus

Fyra arkitektkontor har  parallellt haft Akademiska Hus uppdrag att skapa en vision för ett framtida Albano inklusive Teknikhöjden i Stockholm. …

M2 Gruppen köper för 400 miljoner

M2 gruppen förvärvar ett femtontal hyresfastigheter från ENA City AB. Fastigheterna innehåller drygt 50 000 kvadratmeter och är huvudsakligen belägna i Enköping och Gävle. Ungefär hälften av ytan utgörs av bostäder och resten lokaler. Köpeskillingen uppgår till 400 miljoner kronor.

Skanska bygger nytt HK åt Skandia

Arbetet med att riva en befintlig fastighet på tomten startas omgående och i september inleds byggarbetet på den nya fastigheten. …

Diös köper i Sundsvall

Diös Fastigheter AB förvärvar fastigheten Balder 3 i centrala Sundsvall. Fastigheten, som nyligen genomgått en totalrenovering, består av tre byggnader med en uthyrbar area om 4 724 kvadratmeter innehållande i huvudsak bostäder.

Byggstrejk hotar

En konflikt i byggbranschen rycker allt närmare. Förhandlingarna har gått i stå och blockeras av den infekterade frågan om granskningsavgifterna. …

NCC bygger åt Carlsberg i Köpenhamn

Carlsberg Ejendomme har gett NCC uppdraget att bygga ett nytt underjordiskt parkeringshus i Tuborg Havn i Hellerup. Ordern är värd …

Skandia flyttar huvudkontoret

Efter ett par års letande har Skandia nu bestämt sig för ny lokalisering av Stockholmskontoret. Det blir Skanska som bygger …

Sveafastigheter säljer för 860 miljoner

Sveafastigheter säljer i två separata affärer fastigheter i Katrineholm med ett värde om 860 miljoner kronor till Heimstaden och danska Investea (tidigare Eiendomsvaekst). Fastigheterna har köpts in sedan drygt två år för sammanlagt 691 miljoner kronor. Försäljningssumman är alltså 169 miljoner kronor högre.

Sagax köper i Finland

Sagax har träffat en avsiktsförklaring om köp av sex fastigheter i Finland från Konecranes för cirka 300 miljoner kronor inklusive stämpelskatter. Fastigheterna omfattar cirka 74000 kvadratmeter och används av Konecranes som huvudkontor och för service, lager och produktion.

Unik försäljning av allmännyttan i Borås

Kommunala Bostäder i Borås AB har sålt en fastighet till det lokala bolaget Stadsporten. Fastigheten Ringskivlingen 4 ligger i området Sjöbo och innehåller 59 lägenheter. Köpeskillingen var 16,7 miljoner kronor och Stadsporten tillträdde fastigheten i februari. Det är första gången det allmännyttiga bolaget avyttrar ett bestånd bostäder.