Slutspelet om WTC närmar sig

För någon vecka sedan började prospektet för tomträtten till WTC-byggnaden i centrala Stockholm att distribueras. Indikativa bud ska vara inne under november. Samtidigt som Hufvudstaden har byggnaden ute till salu har Jernhusen förskjutit sin tidplan för processen med att sälja marken.

Galleriakrig väntas i Falun

Fastighetsbolaget Diös har planer på att utveckla Falangallerian. Cirka 60 miljoner kronor kan komma att investeras i kvarteret de närmaste åren. Fastighetsbolaget köpte häromåret en fastighet i området och blev därmed ensam ägare av kvarteret.

Sony Ericsson hyr mer i Kista

Ombyggnadsarbetet har påbörjats och inflyttning ska ske efter årsskiftet. Sony Ericsson har en option på att hyra ytterligare tusen kvadratmeter …

SBAB ökade räntenettot

Det statligt ägda SBAB visar ett rörelseresultat om 505 miljoner för de första nio månaderna 2006, det är en tangering …

Brinova ökar innehavet i Diös

Brinova köper 2,2 miljoner aktier i Diös för en köpeskilling motsvarande 68 miljoner kronor baserat på slutkursen den 27 oktober, …

Aberdeens svenska fond köper för 724 miljoner

Aberdeen Fastighetsfond Sverige köper via en bolagsaffär nio fastigheter med ett marknadsvärde om 724 miljoner kronor av Diös & Kuylenstierna. Sex av fastigheterna är belägna i Södertälje, två i Uppsala och en i Solna.

Mats Odell talar på Grand

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (bilden) blir regeringens representant på Fastighetsvärldens traditionella seminarium om investeringsmarknaden för fastigheter – Fastighetsmarknaden 2007.

Abriaffären spricker

Ronneby kommun ligger i förhandlingar om sälja det kommunala fastighetsbolaget Abri, till Active Properties ett bolag som knoppats av från O-listenoterade Active Capital och som äger Soft Center (bilden). Nu verkar det som om affären spricker.

KBAB säljer tre centrumanläggningar

Karlstads Bostads AB säljer sina tre centrumanläggningar på Rud, Våxnäs och Kronoparken för drygt 73,4 miljoner kronor. I de tre centrumanläggningarna finns bland annat butiker, apotek, kyrka och bibliotek.

Bra tredjekvartal för Diös

Diös hyresintäkter under de första nio månaderna var 167 miljoner kronor, vilket tillsammans med värdeökningar på fastigheterna gav ett resultat …

Stigande hyror för Sagax

Sagax hyresintäkterna steg under årets första nio månader till 176,4 (122,9) miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt steg till 96,4 …

Swedish Match vill sälja sitt huvudkontor

Inför den försäljningen kommer Match först återköpa fastigheten från Nordisk Renting för omkring 700 miljoner kronor. Den såldes in till …

Nytt 3D-projekt i Alingsås för 300 miljoner

Projektet omfattar en om- och utbyggnad av det befintliga Affärshuset Storken på Kungsgatan i Alingsås. Intresset för den nya gallerian …

Klövern justerar upp sin prognos

Klöverns VD Gustaf Hermelin andas stor tillförsikt över årets resultat i samband med att bolaget lämnar sin niomånadersrapport.-Årets tredje kvartal …