Semesterstängt

Norrporten säljer till Mats O Sundqvist

Fastighetsaktiebolaget Norrporten avyttrar hela sitt fastighetsbestånd i Kristianstad till finansmannen Maths O Sundqvists bolag AB Skrindan. Affären omfattar åtta fastigheter ...

Skanska säljer i Prag för 341 miljoner kronor

Skanska har sålt fastigheten Budejovicka Alej i Prag. Köpeskillingen uppgår till ca 341 miljoner kronor motsvarande en direktavkastning om 5,8 procent. Vinsten vid affären uppgår till 122 miljoner kronor.

Kungsleden säljer fastighet i Stockholm

Kungsleden säljer bostadsfastigheten Bodbetjänten 1, belägen i Hökarängen i Stockholm, för 53 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om …

Brinova och Peab gör affärer

Brinova säljer sitt femtioprocentiga innehav i Brunnshög Bostads AB, ett projekt i Lund som Brinova och Peab drivit tillsammans på …

Akelius köper fastighet i Berlin

Akelius Tysklandssatsning går vidare. Via det tyska dotterbolaget Akelius GmbH förvärvar man nu en fastighet med 107 lägenheter i Berlin. …

Galären skaffar ännu en byggrätt

Galären köper fastigheten Mesen 14 i centrala Luleå.  Hörntomten som ligger i korsningen Stationsgatan och Trädgårdsgatan är idag mer eller …