Länsförsäkringar köper fastighet i Nacka

Humlegården Fastigheter köper för Länsförsäkringar Livs räkning fastigheten Sicklaön 83:33 i Nacka. Fastigheten har en uthyrningsbar area på cirka 17 100 kvadratmeter varav Akzo Nobel hyr långsiktigt cirka 75 procent för i huvudsak kontor, men även forskning.

Kungsleden köper I17-parken

Kungsleden har förvärvat I17-parken i Uddevalla för 206 miljoner, vilket ger en beräknad direktavkastning om 7,5 procent. I17-parken består av de två registerfastigheterna Barkhögarne 12 och Halla-Stenbacken 1:91 vilka har en total uthyrningsbar yta om ca 37 600 kvadratmeter med ett hyresvärde om ca 26,6 miljoner.

Ejendomsvaekst köper av Cityfastigheter

Danska Ejendomsvaekst förvärvar tre fastigheter i Västsverige för omkring 125 miljoner kronor av den privata aktören Conny Svensson och hans Cityfastigheter.

Jernhusen säljer fastighet för 100 miljoner

Jernhusen säljer kontorsfastigheten Haga 4:28 i Tomtebodaområdet, Stockholm/Solna. Fastigheten som uppfördes år 1912 är ett av de första renodlade kontorshusen i Stockholm. Köpare är Lectoria-koncernen som äger bl a utbildningsföretaget Nackademin och köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor.

JM förvärvar från Akademiska Hus

JM förvärvar fastigheten Mölndal Växthuset 2, som även brukar kallas Pedagogen, från Akademiska Hus. Försäljningen görs eftersom den Utbildningsvetenskapliga fakulteten …

Cityfastighet säljs till Aberdeens fastighetsfond

Aberdeen Property Investors har för Aberdeen Fastighetsfond Sveriges räkning förvärvat en kontorsfastighet från Finansförbundet på Birger Jarlsgatan 31 i Stockholm.

Kungsledens jätteaffär klar

Köpeskillingen är 1170 miljoner över bokfört värde och 1470 miljoner över anskaffningsvärdet. Nu höjer Kungsleden prognosen för det utdelningsgrundande resultat …

Sveafastigheter köper kontorsfastigheter i Luleå

Sveafastigheter förvärvar fem centralt belägna fastigheter i Luleå värda cirka 300 miljoner kronor.

Galären köper mer på Skutviken

Galären i Luleå har träffat avtal om köp av fastigheterna Ormen 1 och Ormen 6 i Luleå med olika säljare. Fastigheterna är belägna på Skutviken nära Luleå Centrum.

Skandrenting köper fastigheter av Ratosbolag

Ratos helägda dotterbolag Haendig säljer sina lager- och kontorsfastigheter i Halmstad, Mölndal och Örkelljunga och frigör därmed 75 miljoner kronor. I samband med försäljningen ingår Haendig ett hyresavtal med köparen, Skandrenting, på åtta år.

Länsförsäkringar Liv miljardköper igen

För Länsförsäkringar Livs räkning har Humlegården Fastigheter förvärvat sex fastigheter av Blackstone. Totalt innehåller fastigheterna 102000 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 8400 i Malmö. Priset för fastigheterna uppgår till 1,9 miljarder, vilket motsvarar cirka 18000 kronor per kvadratmeter.

Diös köper för 375 miljoner

Diös har ingått avtal med AB Persson Invest om förvärv av en fastighet i Gävle och fem fastigheter i Östersund. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 375 miljoner kronor med en direktavkastning på 7,2 procent. Förvärvet betalas med fem miljoner nyemitterade Diösaktier och resterande del utgörs av en kontant ersättning. Genom affären blir AB Persson Invest enskilt största ägare i Diös med ett aktieinnehav motsvarande 19,5 procent av aktierna.

Byggmarknaden närmar sig toppen

Efterfrågan fortsätter att öka på byggmarknaden. Fjolårets starka investeringsuppgång kommer att hålla i sig i år men stigande räntor och tilltagande brist på arbetskraft dämpar ökningstakten nästa år. Totalt bedöms bygginvesteringarna öka med 7 procent i år och 3 procent nästa år. Detta visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier.

Akademiska Hus investerar i nytt vetenskapshus

Akademiska Hus och Skanska har tecknat ett totalentreprenadavtal värt 250 miljoner kronor avseende ett nytt vetenskapshus för Karlstads universitet.