Lägre reavinster sänkte Skanska

Byggföretaget redovisar en vinst efter finansnetto på 668 miljoner (1099) för första kvartalet. Resultattappet beror på lägre resultat inom verksamhetsgrenen …

God marknad för Home Properties

Omdöpta Capona levererade 52,8 miljoner (36,1) efter finansnetto. Då  ingår en tilläggsköpeskilling om 15,5 miljoner för en affär med Hotelleiendom …

Kraftig intäktsökning för JM

Det är goda tider för JM. Intäkterna ökade med 41 procent till 2898 miljoner (2054) och antal sålda bostäder uppgick …

Nyuthyrningar lyfter Klöverns resultat

Klövern visar ett kraftigt förbättrat resultat efter finansiella kostnader, 182,6 miljoner jämfört med 41,8 miljoner motsvarande period förra året. Men …

Västerås stad säljer Rocklunda

Västerås stad säljer Rocklunda idrottsområde till ArosMotet Fastigheter AB. Företaget tar över Rocklundaområdet för 128 miljoner kronor och Västerås stad förbinder sig att hyra det under en 25-årsperiod.

Centrum Terre tar över Lorryprojektet

Efter fem års förberedelser ska nu ett stort förnyelseprojekt i centrala Sundbyberg gå igång. Centrum Groups dotterbolag Centrum Terre står bakom investeringen via nybildade Lorry Fastighets AB och har organiserat finansieringen av "Lorryprojektet" genom holländska ABN AMBRO Bouwfonds N.V.

Fabege och Humlegården fortsätter att göra affärer

De senaste åren har Fabege och Humlegården gjort flera affärer med varandra. I den senaste köper Humlegården fyra kontorsfastigheter (Magneten 12, 18, 30, 37) om totalt 35000 kvadratmeter i Ulvsunda, Bromma, av Fabege för 255 miljoner kronor.

Diös resultat enligt plan

Börsaktuella Diös levererade det resultat som förväntats. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 15 miljoner, motsvarande 0,77 kronor per …

NCC tror på god tillväxt

De säsongsmässiga variationerna innebär att NCC levererar ett negativt resultat för första kvartalet, -82 (-134) miljoner efter finansiella poster, men …

Bättre resultat från Wihlborgs

Wihlborgs resultatet efter skatt uppgick till 81 mkr (61) för första kvartalet, 4,22 kr (3,26) per aktie. Hyresintäkterna har ökat …

Kilenkrysset köper och bygger åt Volkswagen

För några dagar sedan träffade svenska Volkswagen och Strängnäsbaserade Kilenkrysset en överenskommelse avseende nya lokaler för VW i Södertälje. Den innebär att Kilenkrysset förvärvar VW:s fastighet i Hovsjö i Södertälje för att bygga om delar av dessa samt bygga helt nya lokaler intill.

Wihlborgs köper Tornets hus i Malmö för 2,2 miljarder

Ända sedan Fabege lade bud på Tornet har det diskuterats hur och till vem fastigheterna utanför Stockholm ska avyttras. Nu är det klart att Wihlborgs förvärvar Tornets fastigheter i Malmö för 2170 miljoner kronor.

Ny storaffär av Sveafastigheter

Det är fonderna Sveafastigheter Sverige I och Fund II som köper Vattenfalls Nordenkontor i Råcksta av IVG. Det börsnoterade IVG meddelade om försäljningen redan för en månad sedan, men någon uppgift om köparen presenterades inte.

Full fart på försäljningar i Kungsleden

Kungsledens resultat efter skatt kvartal ett uppgick till 365 (119) miljoner kronor motsvarande 8,00 (3,10) kr per aktie Under delårsperioden …