Malmö stad vill stoppa danskar

Malmö stad vill stoppa försäljningen av sex hyreshus till danska Sydsvensk Ejendomsselskab A/S. Orsaken är att fastigheterna bytt ägare så …

Positiv spiral för svensk ekonomi

Svensk ekonomi är inne i en positiv spiral skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste rapport. Den förbättrade arbetsmarknaden och hushållens konsumtion …

Brinova säkrar sin utdelning

För att försäkra sig om skattefri utdelning från Fabege har Brinova köpt ytterligare 354 500 aktier i bolaget. Fabeges pågående …

Capona vill ha rörelsefrihet

I samband bolagsstämman i Capona kunde styrelsen berätta att man beslutat att bredda verksamheten till att även omfatta ägande och förvaltning av andra fastigheter än hotellfastigheter. Det ger oss nya expansionmöjligheter säger Clas Hjorth (bilden).

Svensk storsatsning i Ryssland

Den ryska marknaden lockar allt fler investerare. Nu satsar svenska Centrum Group (moderbolag för Centrumutveckling m.fl.) tillsammans med London & Regional på att etablera en kedja av regionala shoppingmalls under varumärket Centrum Park i mellanstora städer i Ryssland. Det är via sina respektive dotterbolag Centrum Terre och LR Nordic Properties som de ska göra sina investeringar. De räknar med att etablera fem till sju Centrum Parks inom de närmaste åren.

Boultbee köper för 1,7 miljarder

Brittiska Boultbees expansion i Sverige går vidare. Företaget förvärvar nu fem köpcentrum belägna i Karlskoga, Norrköping, Linköping, Mjölby samt Center Syd i Löddeköpinge (bilden). Säljare är Keops samt ett antal privata investerare som det danska bolaget tidigare förmedlat fastigheterna till under 2004 och 2005. De har således endast ägt fastigheterna i 6-18 månader.

Glasbruk blev handelsområde

Idag öppnas ett nytt handelsområde vid det tidigare Eda glasbruk, på gränsen mellan Sverige och Norge. Det är IBI Sverige …

Sjunkande vakans i Malmö

Efterfrågan på kontorslokaler stiger nu Malmö, vilket också avspeglas i en sjunkande vakansgrad i vissa områden. Enligt fastighetskonsulten Newsecs senaste …

Acta sålde snabbt

Den värdemässigt största fastigheten, Kallebäck 17:2, såldes av Acta som bara hade ägt den i tre år.– Normalt behåller vår …

Keops återbetalar obligationslån

Det Keopsägda Malmstadens fastighetsbestånd har visat en så god värdeutveckling att bolaget nu kan refinansiera fastigheterna fullt ut via bank. Det innebär att bolaget löser hela obligationslånet om 395 miljoner kronor i slutet av april.

Bryngelson: Kontorsfastigheter måste rivas

Statliga Vasakronans VD, Håkan Bryngelson, pläderar för att många äldre kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, måste rivas. Detta för att minska det stora utbudet av kontorslokaler och åstadkomma bättre balans på hyresmarknaden. Enligt Håkan Bryngelson måste vakansgraden ner under 10 procent för att marknaden skall fungera.

Full fart på byggena

Sveriges Byggindustrier rapporterar att byggkonjunkturen är fortsatt stark, tack vare låg ränta och bra hushållsekonomier. Bygginvesteringarna ökade med cirka 18 …

Alf Carlsson VD för Järvastaden

Alf Carlsson efterträder Rikard Henriksson som VD för Järvastaden AB från och med den 1 april 2006. Rikard Henriksson lämnar …

Genesta redo att gå in i Baltikum

Genesta planerar att etablerar sig i Baltikum inom ett år.–Våra uppdragsgivare är mycket intresserade av Baltikum. Vi är beredda att …