Ny kontorschef hos Colliers

Johan Elfstadius har tillträtt som chef för Colliers Internationals Stockholmskontor.

Ramirent säljer till Kungsleden

Kungsleden köper 18 fastigheter av maskinuthyrningsföretaget Ramirent för 186 miljoner kronor, vilket ger en direktavkastning om 8,6 procent.

Niam utvidgar i Globenområdet

Fastighetsfonden Niam Fond III har köpt Bankgirocentralens fastigheter intill Globen City i södra Stockholm. Det är tomträttsfastigheterna Kylhuset 21 och Sandhagen 10 som övertas och dessa byggdes i slutet av 80-talet för just Bankgirocentralen.

Sveafastigheter köper i sydöstra Sverige

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I gör två nya affärer med bostadsfastigheter. I den ena affärer följer bolaget upp ett förvärv av kommersiella fastigheter som gjordes förra året.

GE Real Estate köper stort av Fabege

GE Real Estate Norden köper 21 fastigheter i Storstockholm från Fabege för totalt 2,1 miljarder kronor. Genom försäljningen realiserar Fabege en värdeökning om 110 miljoner kronor.

Backahill köper av allmännyttan i Ängelholm

Backahill Fastigheter AB förvärvar Stuten 6 i Ängelholm från kommunägda Munkaljungbybyggen.

Balder förvärvar från Diligentia

Balder köper tio fastigheter i Stockholmsregionen från Diligentia för 580 miljoner kronor. Beståndet omfattar totalt 73 400 kvadratmeter, varav 73 procent är kontor och resterande är industri och lager.

Sista etappen i Odinhuset får ny hyresgäst

Odinsgatan Fastighets AB, som ägs till lika delar av Platzer Fastigheter AB och Stigberget Fastighetsutveckling AB, utvecklar kvarteret Stampen mitt i centrala Göteborg.

Finansminister Pär Nuder vill sänka statens lokalkostnader.

Han säger till Fastighetsvärlden att det finns flera myndigheter som har onödigt höga hyror.

- Jag tror att det går att pressa hyreskostnaderna. Vi har gett ESV uppdraget att utreda och lämna förslag till hur vi kan bringa ner kostnaderna för lokalförsörjningen, säger Nuder som läst Fastighetsvärldens granskning om statens skenande lokalkostnader.

Kvinnlig VD för John Mattson

Efter årsskiftet tillträder Siv Malmgren VD-posten i John Mattson Fastighets AB. Malmgren har varit verksam i bolaget i tio år, senast som utvecklingschef.

Mycket stark byggmarknad

Enligt Sveriges Byggindustrier har byggandet fortsatt att öka i hög takt under hösten, främst till följd av ett starkt bostadsbyggande.

Servicehus säljs i 3D-affär

Micasa Fastigheter köper Dalens servicehus av Svenska Bostäder för 78,5 miljoner.

Hyresförhandlingar på webben

Som en service kommer Fastighetsägarna Stockholm att på en särskild sajt löpande presentera fakta kring förhandlingarna och förhandlingsresultatet för bostadshyrorna i Stockholm.

ING ska förvärva för tiotals miljarder i Sverige

Holländska bank och försäkringsjätten ING som vann dragkampen om Coops fastighetsbestånd ska spendera tiotals miljarder kronor på fastigheter i Norden de kommande tre åren, varav merparten i Sverige.