Sagax tjänar bra med pengar

Under första halvåret har Sagax på 78,1 miljoner kronor, 41,1 miljoner av dessa kommer från det andra kvartalet. Halvårets förvaltningsresultat …

Brinova säljer fastighet i Helsingborg

Brinova säljer tomträttsfastigheten Magasinet 3 i Helsingborg inom affärsområdet Brinova Kommersiellt för en köpeskilling om 39 miljoner kronor. Reavinsten uppgår …

En halv miljard upp för Lundbergs

Lundbergs resultat efter skatt uppgick till 1948 miljoner kronor för första halvåret (1357). Med minoritetens andel om 678 miljoner frånräknad …

Sveafastigheter köper nya polishuset i Kalmar

Regeringen har nu gett sitt godkännande till de 20-åriga hyresavtal som Polismyndigheten i Kalmar län förra året tecknade med Peab …

Nya bostäder på Dockan i Malmö

JM har tecknat avtal med Peab om att bygga 75 bostäder åt bostadsrättsföreningen Kaj 33 på Dockan i Malmö. Dockan …

Norrporten avyttrar fastigheter i Luleå

Fastighetsaktiebolaget Norrporten avyttrar fastigheterna Hägern 12 och 13 på Residensgatan och Västra Varvsgatan i Luleå. Köpare är Bostad i Luleå …

Kungsleden gör affär med Klövern

Kungsleden säljer fastigheten Kanoten 7 i Karlstad för 125 miljoner kronor, med en reavinst om 4 miljoner, till Klövern. Fastigheten …

Värdeökning ger miljardvinst för AP

AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt för första halvåret på 1294 (603) miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras till största del …

Stor fastighetsaffär till lågt mäklararvode

Umeå kommun ska sälja bolaget Umeå Företagscentra AB. Den största beståndsdelen i bolaget är Umestans Företagspark (Stadsliden 3:10) vilket utgörs …

Det blir tuffa hyresförhandlingar

– Det är dags att bryta trenden med allt högre hyror, både i de kommunala bostadsbolagen och hos de privata …

Galleria Storgatan fick stadsbyggnadspris

Malmö kommun har gett Galleria Storgatan årets byggnadspris i klassen ombyggnad och renovering – för värdefullt tillskott till stadsmiljön. Storgatan …

Skanska bygger ut Forum Nacka åt Rodamco

Det blir Skanska som ska bygga ut centrumanläggningen Forum Nacka i sydöstra Stockholm åt Rodamco Europe. Byggkontraktet uppgår till 700 …

Värdet ökade med en halv miljard

Första halvårets resultat efter skatt uppgick till 595,9 miljoner kronor (376,6) för Hufvudstaden. Resultat per aktie uppgick till 2,89 kronor …

Ytterligare bygguppdrag i Skärholmen för Skanska

CentrumKompaniet utnyttjar en av de två optioner som ingår i det kontrakt som tecknades förra året avseende utbyggnaden av nya …