Wihlborgs landade på prognos

Wihlborgs resultat efter finansiella poster uppgick till 1011 miljoner kronor (826). Det är i nivå med den prognos som lämnades …

Endast fåtal platser kvar i Göteborg!

”Det ser ut att bli ””lapp på luckan”” när Fastighetsvärlden i nästa vecka arrangerar ett fastighetsseminarium i Göteborg. I dagsläget …

Här älskar vi hus

När detta skrivs befinner vi oss i tid då enligt gammalt kyndelsmässodagen firades, den 2 februari. Fram till 1772 var …

Fortsatt starkt resultat för AP Fastigheter

AP Fastigheter visar ett resultat före skatt om 1544 miljoner kronor (1592). Av detta utgjorde 752 miljoner (1067) resultat från …

Ombildningarna ökar i Skåne

Fastighetsägarna Syd har sedan 1999 följt antalet ombildade hyreslägenheter i Skåne. 2004 blev ett rekordår då 900 hyreslägenheter ombildades till …

Ny ledningsstruktur på Niam

Lennart Sten kommer inte att tillträda som VD för Niam. Istället väljer Niam nu en lösning med fyra managing partners …

Datscha satsar på nyutveckling

Genom kundundersökningar har Datscha kartlagt vilken nyutveckling som efterfrågas tjänsten. För att frigöra resurser att möta efterfrågan har Datscha nu …

Akelius säljer bestånd i Skövde

Akelius säljer tre fastigheter i stadsdelen Ryd i Skövde till Magni Bygg & Fastigheter AB. Fastigheterna består huvudsakligen av bostäder …

Skanska förnyar gasnät för 2,6 miljarder

Skanska har fått uppdraget att förnya ca 3.200 km av försörjningsnätet för gasdistribution i norra London. Skanska-konsortiets del av kontraktet …

Cushman & Wakefield i samarbete med danska RED

Fastighetskonsultföretagen fortsätter att koppla ihop sig för att få internationell spridning. Nu har Cushman & Wakefield Healey & Baker inlett …

1,5 miljard till Aberdeens fond-i-fond

Aberdeen Property Investors har genomfört en första stängning på 161,5 miljoner euro av sin nya fond Aberdeen Indirect Property Partners, …

Hufvudstaden gör extrautdelning

Hufvudstadens resultat efter skatt uppgick till 664,1 miljoner (370,1) 2004. Ökningen förklaras främst av vinst vid fastighetsförsäljningar under andra kvartalet …

Smalt husförslag i city

Arkitekten Thomas Sandell har letat efter platser i city där det går att bygga bostadshus. Han har funnit korsningen Jakobsgatan-Regeringsgatan …

Göteborg rabatterar tomträttsavgälden

Härom dagen beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att godkänna förslaget om 25 procents rabatt på tomträttsavgälden för flerbostadshus. Det gör man …