Ökande fastighetskostnader tynger Lundbergs

Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 835 Mkr (18 857) varav Lundbergs utgjorde 1 824 Mkr (1 672). Av omsättningen i …

KF fastigheter köper strategisk fastighet av JM

KF Fastigheter köper en fastighet i västerort i Stockholm av JM för 60 miljoner kronor. JM gör en reavinst om …

Sagax räknar med att dubbla resultatet

Sagax fastighetsrörelse visar ett resultat före skatt om12,8 miljoner kronor för 2004. Det motsvarar 1,18 kronor per aktie. I resultat …

Sveafastigheter köper för 515 Mkr från Volvo

Sveafastigheter förvärvar en fastighet i Göteborg-Torslanda och en i Kalmar från AB Volvo. Fastigheten i Torslanda är uthyrd till Volvo …

Kanonresultat av Wallenstam

Wallenstams resultat efter skatt ökade till 833 miljoner kronor (457), motsvarande en vinst om 60 kronor per aktie (31). Rörelseresultatet …

Nya förslag ska ge fortsatta kurslyft

De senaste åren har Wallenstam satt upp flera tuffa mål för verksamheten. Ett efter ett har de infriats och bolagets …

Skanska bygger skola i Hammarby Sjöstad

Skanska har fått i uppdrag av Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, att bygga Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Kontraktsumman är 128 …

Turning Torso skjuter i höjden med 350 Mkr

Nu reser sig Turning Torso igen, fastigheten har värderats upp kraftigt. Förra våren uppstod stor turbulens i HSB Malmö när …

Wihlborgs förvärvar tryckerifastighet i Akalla

Wihlborgs har förvärvat fastigheten Vanda 1 i Akalla, Stockholms kommun. Säljare är Schibsted-koncernen och köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor. …

Biovitrum flyttar till Karolinska Institutet

Biovitrum AB flyttar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Karolinska Institutets campusområde i Solna, som ägs av Akademiska Hus. Biovitrum AB …

Ljungberggruppen återköper var tjugonde aktie

Ljungberggruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 129 miljoner kronor (139) för 2004. Inget resultatet från fastighetsförsäljningar ingick (4), däremot …

Ett bra år för Veidekke, men inte i Sverige

Det norska byggbolaget dubblade resultatet före skatt till 342 miljoner norska kronor (168,1). Den norska verksamheten går riktigt bra medan …

Tornet väntar med utdelningsförslag

Förra våren blev det en rekordstor utdelning i Tornet, något som de nya huvudägarna i bolaget såg till. Sedan dess …

Skanska hyr ut till SL på Lindhagensterrassen

Skanska Fastigheter Stockholm AB har tecknat ett tioårigt hyresavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende nytt huvudkontor och driftledningscentral. Förhyrningen …