Acta gör nytt storförvärv i Linköping

Acta fortsätter sitt hektiska förvärvstempo av svenska fastigheter. Nu har företaget förvärvat ytterligare fastigheter i Linköping. Denna gång är det …

Peab bygger studentbostäder i Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga 206 nya studentbostäder i Göteborg. Beställare är Stiftelsen Chalmers Studenthem och kontraktssumman uppgår till …

Riksbyggen fokuserar genom att sälja vårdbolag

Riksbyggen avser att sälja sitt dotterbolag Riksbyggen Serviceboende AB. Företaget, som är engagerat inom äldreomsorgssektorn genom entreprenadavtal med olika kommuner, …

Skanska får nytt motorvägsuppdrag i Tjeckien

Skanska har fått uppdraget att bygga en motorväg i Tjeckien. Kontraktet är värt 305 miljoner kronor (CZK 1 miljard) och …

Höjningar mellan 1,6 och 4 procent i Stockholm

Förhandlingarna om hyrorna i det privata fastighetsbeståndet i Stockholms stad för 2005 blev klara i torsdags. Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen …

UBC får ekonomisk förvaltning av JM-föreningar

JM Bostad Stockholm lägger ut den ekonomiska förvaltningen av bostadsrättsföreningar på UBC (Uppsala Bostadsföreningars Centralförening Ek För) Affären innebär att …

Atriums vinst på Fatburen blev 350 miljoner

Atrium har levererat sin resultatrapport för 2004. Resultatet efter skatt uppgick till 170 miljoner kronor (268). Delar av försämringen beror …

Mer än fördubblat resultat för FastPartner

FastPartner uppvisar i sitt bokslut för 2004 ett resultat efter skatt om 41,3 miljoner kronor (17,6), vilket motsvarar 0,81 kronor/aktie …

AMF Pension hyr ut

AMF Pension har den senaste tiden tecknat flera stora hyresavtal i Stockholms innerstad. På Birger Jarlsgatan 53 har AMF Pension …

JM säljer fastighet i Bryssel

JM säljer kontorsfastigheten d´Idalie 9-13 i Bryssel till irländska Hamilton Osborne King (HOK). Fastigheten ligger i EU-kvarteren Quartier Leopold och …

Heba tuffar på

Hebas hyresintäkter uppgick till 202,0 (196,4) miljoner kronor under 2004. Ökningen är i huvudsak hänförlig till generella hyreshöjningar. Kostnaderna för …

Keops köper Fatburen för 2 miljarder

Wihlborgs och Atrium har avyttrat den samägda (50/50) fastigheten Fatburssjön 5 (”Fatburen”) på Södermalm i Stockholm för 1 950 Mkr. …

Ökande fastighetskostnader tynger Lundbergs

Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 835 Mkr (18 857) varav Lundbergs utgjorde 1 824 Mkr (1 672). Av omsättningen i …

JM dubblar vinsten

JMs resultatet efter finansiella poster fördubblades till 516 mkr (267) på grund av generellt god marknad för bostäder och genomfört …