Ståhls säljer sista fastigheten i Söderköping

Efter nästan 50 års verksamhet i Söderköping har Henry Ståhl Fastigheter AB beslutat att sälja sin sista fastighet där, kv …

Klövern köper fastigheter av ByggVesta

Klövern förvärvar 16 fastigheter till ett värde av 750 miljoner kronor från Byggvesta. Fastigheterna omfattar totalt ca 68000 kvadratmeter kommersiell …

Kungsleden säljer med förlust

Kungsleden säljer fastigheterna Hässleholm Ryttaren 8 & 13 samt Kopparslagaren 6 för 98 miljoner kronor med en reaförlust om 4 …

Skanska säljer Myresjöhus för 500 Mkr

Skanska och Industri Kapital har tecknat ett bindande avtal om försäljning av Myresjöhus. Försäljningen är villkorad av godkännande av berörda …

Styrelsen i ”Nya” Wihlborgs ändras

En vecka efter beskedet om uppdelningen av Wihlborgs i två bolag tvingas man förändra förslaget till styrelse i ”nya” Wihlborgs, …

NCC säljer bostadsprojekt i Köpenhamn för 197 Mkr

NCC Construction Danmark säljer ett bostadsprojekt i Köpenhamn till K/S Teglholms Allé c/o Finansgruppen Erhverv A/S. Köpeskilling är cirka 197 …

Spiltan bildar Vestigia

Med ett inledande förvärv på fastigheter för ca 100 miljoner kronor i Stockholms södra förorter, bildas fastighetsbolaget Vestigia. Bakom Vestigia …

Nordisk Renting köper fastigheter av Din Bil

Nordisk Renting AB har träffat avtal med Volkswagenägda Din Bil AB om förvärv av sex försäljnings- och serviceanläggningar i Stockholm, …

Diligentia säljer del av Jericho till Allianz

Skandias fastighetsbolag Diligentia och det tyska försäkringsbolaget Allianz har träffat en överenskommelse avseende försäljning av en del av fastigheten Jericho …

London & Regional köper av Frigoscandia

London & Regional förvärvar 12 fastigheter i Danmark och Sverige av Frigoscandia. Det är 10 frys- och logistikanläggningar i Sverige …

Bilia köper fastighet i Göteborg

Bilia Fastigheter har genom ett bolagsförvärv köpt en fastighet i Göteborg av JL Pump AB, dotterbolag till Grundfos AB. Fastigheten …

Vasakronan säljer fastighet i Göteborg

Vasakronan säljer en fastighet på Kungsportsavenyn i centrala Göteborg till den lokala fastighetsägaren Olle Tobisson för 74 miljoner kronor. Fastigheten …

Kungsleden säljer för 171 miljoner

Kungsleden AB har i tre separata affärer sålt fastigheterna Helsingborg Fiskaren 40, Malmö Lejonet 2 samt Falköping Rådmannen 1-3 för …

HSB Malmös ordförande lämnar sitt uppdrag

Anders Nord, ordförande i HSB Malmö samt även suppleanten Harald Runge avsäger sig sina uppdrag i HSB Malmö i januari. …