Nu kan det ta fart vid Östermalmstorg

”Det har varit en segdragen process för FastPartner och Peab att få igenom detaljplanen för ””Folkanhuset”” vid Östermalmstorg i Stockholm. …

London & Regional Properties köper mer i Finland

För ett par månader sedan förvärvade London & Regionals det finska hotellfastighetsbolaget Dividum. Nu utökar man sin närvaro i Finland …

Höganäshem vill bilda lokalfastighetsbolag

Kommunala bostadsbolaget AB Höganäshem har planer på ett bilda ett nytt bolag för sina kommersiella fastigheter. Förhoppningen är att det …

Skanska säljer Ektorp Centrum i Nacka för 100 Mkr

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheterna Sicklaön 354:1-2 i Nacka för 30 respektive 70 miljoner kronor. Köpare är Arvid Svensson Invest …

Kraftigt ökad produktion av JM

”De låga räntorna har gett en god marknad för JM:s bostadsrätter där produktutbudet nu är betydligt bredare och även i …

Klövern säljer till Nordea i Uppsala

Klövern säljer en butiksfastighet i Uppsala för 39 Mkr. Köpare är Nordea Livförsäkrings i Sverige AB men det är Aberdeen …

NCC tar vid när HSB backar ur

NCC avser att bygga bostadsrätter i Färjestaden på Öland för 75 Mkr. Det har länge funnits planer på att bygga …

Ny styrelse i Fabege AB

Även om det mest är en formsak så har Fabege vid en extra bolagsstämman fått en ny styrelse. Hela den …

Kungsleden säljer mark på Orust

Kungsleden säljer fastigheten Nösund 1:176, ett markområde i Nösund på Orust med en area på 67 hektar. Försäljningspriset uppgår till …

Sveafastigheter förvärvar fastigheter från Ikano

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har tillsammans med Möller & Partners via bolag förvärvat en fastighet i handelsområdet Valbo utanför Gävle …

Oförändrade vakanser för Hufvudstaden

Årets resultat fortsätter att ligga betydligt över föregående års resultat vid motsvarande tid. Det förklaras främst av vinst vid fastighetsförsäljningar …

Kungsleden säljer

Kungsleden säljer 3 fastigheter i Skövde för 95 miljoner kronor med en reavinst om 8 miljoner. Fastigheterna som innehåller knappt …

Skanska landade på förväntad resultatnivå

Skanska överraskade varken negativt eller positivt med sin niomånadersrapport. Rörelseresultatet uppgick till 2 166 (887) Mkr och resultatet efter finansiella …

HSB Malmö köper Manpower Boservice AB

HSB Malmös styrelse har beslutat att, efter erbjudande av Manpower, köpa tillbaka Manpower Boservice AB. HSB Malmö äger sedan tidigare …