Skanska byter fot om Facilities Management

Det var inte många år sedan Skanska började bygga Skanska Services, det vill säga sin enhet för Facilities Management. Trots …

För liten affär för Konkurrensverket

Med anledning av sitt bud på Fabege lämnade Wihlborgs in en anmälan till Konkurrensverket enligt 37§ konkurrenslagen. Konkurrensverket fattade dock …

Magnentus köper skolfastighet i Norrköping

Magnentus, ett lokalt fastighetsbolag i Norrköping, har förvärvat Pihlska skolan vid Norra Promenaden i Norrköping av Realia för 6,3 mkr. …

Klöverns resultat växer vidare

Genom sina apportaffärer växer Klövern vidare och lyfter successivt sitt resultat. För första halvåret 2004 redovisar företaget ett resultat efter …

Vakanserna ökar hos Tornet

Det ”nya Tornet”, som under ordnade former ska sälja av sina tillgångar och skifta ut dem till aktieägarna, visar ett …

Nu går KF loss vid Bromma Flygplats

”Detaljplanen för utökad handel vid Bromma Flygplats har antagits av Stockholms byggnadsnämnd. Det innebär att KF Fastigheter kan gå vidare …

Fabege uthyrningsetta i Stockholm

Vid Fabeges analytikermöte på torsdagen korade VD Lennart Sten det egna bolaget som etta vad gäller nyuthyrning i Stockholm. Under …

Fabeges resultat lyfter substansen

För första halvåret 2004 visar Fabege ett resultat efter finansnetto om 792 mkr (-311). Förra året belastade nedskrivningar resultatet med …

Skanska säljer kontorsfastighet i Köpenhamn

Skanska säljer fastigheten Kalvebod Brygge 47 i Köpenhamn för 426 mkr. Köpare är FB Ejendomme A/S som utnyttjar en köpoption …

NCC rapporterar om bättre tider

Efter att under flera år ha sett mörkt på marknadsutvecklingen kom NCC igår med en betydligt ljusare framtidsbild. Man bedömer …

Ny storflygplats planeras i Uppsala

Flygflottiljen F16 i Uppsala kan bli ny internationell lågprisflygplats i konkurrens med bland annat Skavsta. Bolaget Uppsala Air vill utveckla …

Hög aktivitet hos Kungsleden första halvåret

Kungsledens resultat före skatt för första halvåret uppgick till 292 (235) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 280 (174) …

Högre underhålls- och anpassningskostnader

Lundbergs halvårsresultat efter skatt ökade till 1 541 mkr (665), vilket motsvarar 24:84 kr (10:71) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till …

Försäljningar höjer Drott

Bostads AB Drott, under uppköp av Stena Fastigheter, redovisar ett resultat före skatt på 132 mkr (28) för det första …