Stockholms fastighetsägare ökar investeringarna

Tre av fyra (76 procent) större fastighetsägare i Stockholms län tror att Stockholmsregionens tillväxt kommer att bli ganska positiv under …

Fabege gör fin reavinst på bostadsförsäljning

Fabege har sålt bostadsfastigheten Haren 1 på Södermalm till en bostadsrättsförening. Priset, 380 mkr, överstiger marknadsvärdet vid årsskiftet med 18 …

Skanska vill ut ur HongKong

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av sin 50-procentiga andel i det Hongkong-baserade byggföretaget Gammon Skanska. Köpare av Skanskas …

Effnet görs om till fastighetsbolag

Det lilla teknikföretaget Effnet, som finns listat på den Nya Marknaden, har inte varit någon större succé de senaste åren. …

Oljedepåer på väg att bli bostadsområden

Länsstyrelsen har kartlagt de områden där det tidigare fanns oljedepåer. Idag finns det fyra igångvarande depåer men för 30 år …

Lerheden kommenterar rivningen av Tornet

Inledningsvis var tanken att Sverker Lerheden skulle sitta kvar som VD i Tornet. Men han valde att hoppa av och …

Peab bygger åt SEB Trygg Liv

Peab har fått uppdraget att bygga två anläggningar för trygghetsboende, en i Stockholm och en i Göteborg. Kontraktssumman är cirka …

Fabege köper fastighet i Kista om 11 500 kvm

Fabege har förvärvat tomträttsfastigheten Torsnäs 1 i Kista av HP för 85 mkr. Fastigheten är ursprungligen uppförd 1982, då den …

”Asfaltsdirektören” är inte nöjd

Eddie Jakobsson, den tidigare NCC-anställde som låg bakom delar av kartellverksamheten i bolaget, är inte nöjd. Han anser att NCC …

Linden köper i Nässjö för 14,9 mkr

Det småländska fastighetsbolaget Linden har köpt fastigheten Blomberg 7 korsningen Skolgatan-Storgatan i Nässjö för 14,9 mkr. Taxeringsvärdet är ca 5,6 …

Tufft för bostäder på fel plats

De senaste åren har Nordanstigs kommunala bostadsbolag avvecklat 250 lägenheter med hjälp av 30 mkr från statens bostadsdelegation. Men det …

HSB Norr bygger seniorlägenheter

För första gången på elva år satsar HSB på nyproduktion i Luleå. Det är seniorlägenheter för den köpstarka ålderskategorin 55+ …

Skanska bygger motorväg i Tjeckien

Skanska har fått ett motorvägsuppdrag i Tjeckien värt totalt 1,7 miljarder kronor (CZK 6 miljarder), varav Skanskas andel är 40 …

ISS Facility Management förstärker ledningen

Leif Arvered, en av landets mest erfarna Facility Managers, börjar hos ISS i mitten av augusti. Genom detta vill ISS …