Utökad styrelse i Norrporten

Vid Norrportens ordinarie bolagsstämma den 23 april valdes Eva WesterlindHolmström in som ny styrelseledamot. Hon är verkställande direktör i StrukturSvenska …

Skanska gör otrolig vinst vid försäljning

”Trots att Skanska tagit fram det mesta av övervärdena i sitt fastighetsbestånd de senaste åren kan bolaget ibland fortfarande ””trolla …

NCC köper dansk småhustillverkare för 60 mkr

NCC Construction Denmark har förvärvat den danska småhustillverkaren Holmbo-huse Orla Christensen A/S. Genom förvärvet stärker NCC sin ställning som bostadsbyggare …

Stora möjligheter i de nya medlemsländerna

Den 1:a maj utökas antalet medlemsländer i EU. Skanska, med verksamhet i sex avdessa (Tjeckien, Polen, Estland, Slovakien, Ungern samt …

Skojeriförsök mot BARE-utställare

”Att företag blir utsatta för mindre seriösa annonssäljare har tyvärr blivit allt vanligare.I dagarna har en variant på annonsskojeri distribuerats …

Minskad genomsnittlig rumsintäkt för Capona

Hotellkonjunkturen är fortsatt svag konstaterar Capona i sin delårsrapport. Trots att antalet sålda rum har ökat för Capona så innebär …

Kraftig försäljningsökning för JM

Genom en bättre produktanpassning och en stark bostadsmarknad ökade JM sin försäljning av bostäder under första kvartalet. Företaget noterade ett …

Symsoft expanderar i Kista Science Tower

Telekomföretaget Symsoft har tidigare förhyrt 700 kvm kontorslokaler i Kista Science Tower. Nu har företaget fått en order av TeliaSonera …

Ica flyttar till Solna Business Park

Lämnar efter att Whitehall ville ha högre hyra i småslitna lokaler. CLS Holdings har tidigare fått Coop att flytta sitt …

Sveafastigheter köper bostäder i Sundsvall

Sveafastigheter, Sveriges första fastighetsfond riktad till institutionella investerare, genomför sitt första förvärv. Investeringen avser 600 bostadslägenheter i Sundsvalls kommun och …

Hyresintäkterna minskar för Vasakronan

Vasakronans resultatet efter finansnetto minskade till 112 mkr (182) för perioden januari – mars. Exklusive reavinster och nedskrivningar blev resultatet …

Castellum investerar för 102 mkr

Castellum har genom sina dotterbolag köpt och sålt ett antal fastigheter. Dotterbolaget Fastighets AB Briggen har förvärvat en kontorsfastighet om …

Dansk möbelkedja hyr av Skanska i Svågertorp

Skanska har tecknat ett långt hyresavtal med det danska möbelföretaget ILVA. Ilva etablerar sig på 10400 kvm i Svågertorp utanför …

Turning Torso är ett gigantiskt fiasko

Det ståtliga men svåra projektet Turning Torso drabbar nu HSB Malmö med full kraft. Redan i bokslutet togs en entreprenadförlust …